Ćwiczenia fizyczne u dorosłych poddawanych dializom

Czego dotyczy problem?

Osoby poddawane dializoterapii są bardziej narażone na choroby układu krążenia i depresję, mają obniżoną jakość życia i ograniczoną przeżywalność w porównaniu z ogółem populacji. Wielu dializowanych pacjentów ma też trudności z wykonywaniem codziennych czynności ze względu na ograniczoną sprawność fizyczną i brak siły. Korzyści wynikające z ćwiczeń fizycznych u dorosłych poddawanych dializoterapii oceniano w wielu badaniach, ale nie osiągnięto w tej kwestii konsensusu.

Co zrobiliśmy?

Przeprowadzono przegląd literatury medycznej w poszukiwaniu wszystkich badań klinicznych z randomizacją, w których oceniano ustrukturyzowane programy ćwiczeń fizycznych u osób poddawanych dializom. Następnie przeprowadzono ocenę jakości tych badań oraz syntezę wyników, tak aby móc wyciągnąć wnioski dotyczące wpływu ćwiczeń fizycznych na poprawę ważnych dla pacjentów dializowanych obszarów zdrowia fizycznego i psychicznego.

Co udało się ustalić?

Zidentyfikowano 89 badań, w których uczestniczyło łącznie 4291 uczestników. Programy treningowe trwały od ośmiu tygodni do dwóch lat, a sesje ćwiczeniowe odbywały się najczęściej trzy razy w tygodniu podczas dializ. Określenie wpływu treningu fizycznego na wystąpienie zgonu, zdarzeń sercowo-naczyniowych (takich jak zawał serca) lub samopoczucie psychiczne nie było możliwe. Dane naukowe o umiarkowanej pewności sugerowały, że dowolny rodzaj ćwiczeń fizycznych może złagodzić objawy depresji u dorosłych poddawanych dializom, szczególnie jeśli ćwiczenia trwały przez okres dłuższy niż cztery miesiące. Umiarkowanej jakości dane naukowe sugerowały również, że trening fizyczny może poprawiać zdolność do wykonywania czynności i zadań poprzez poprawę zdolności chodu oraz siły i wytrzymałości kończyn dolnych. Trening wysiłkowy może również łagodzić zmęczenie i polepszyć fizyczne aspekty jakości życia, aczkolwiek jakość danych naukowych była niska. Wnioskowanie na temat wpływu treningu fizycznego na samopoczucie psychiczne pacjentów nie było możliwe.

Wnioski
Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez osoby przewlekle dializowane może prowadzić do zmniejszenia objawów depresji oraz poprawiać ich zdolność do wykonywania czynności i zadań. Ćwiczenia fizyczne mogą również prowadzić do nieznacznej poprawy w zakresie odczuwania zmęczenia i bólu. Mogą się też przyczynić do poprawy fizycznego wymiaru jakości życia, ale nie jest jasne, czy poprawią samopoczucie psychiczne danej osoby. Nie jest jasne, czy trening fizyczny zmniejsza liczbę zgonów lub zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Tomasz Jurys Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information