Acetylo-L-karnityna w leczeniu neuropatii cukrzycowej

Główny cel przeglądu

Celem pracy była ocena wpływu acetylo-L-karnityny (ALC) na obwodową neuropatię cukrzycową (ang. diabetic peripheral neuropathy, DPN) u osób z cukrzycą. Szczególnie interesowało nas, czy ALC może złagodzić ból, a także czy jej stosowanie wiąże się ze szkodliwymi skutkami.

Główne wnioski

Nie mamy pewności, czy ALC zmniejsza ból w DPN, ponieważ dane naukowe są ograniczone, a pewność ich oszacowania jest niska. Zdarzenia niepożądane nie są częstsze niż podczas stosowania placebo, ale dane są również bardzo niepewne.

Co badano w ramach przeglądu?

Cukrzyca jest stanem, w którym poziom cukru we krwi (glukozy; przyp.tłum.) jest nieprawidłowo wysoki. Uszkodzenie włókien nerwowych w wyniku cukrzycy nazywane jest obwodową neuropatią cukrzycową (DPN). DPN jest częstym i ciężkim powikłaniem cukrzycy, dotykającym około 50% osób z wieloletnią cukrzycą. Ogółem od 16% do 24% osób chorych na cukrzycę doświadcza przewlekłego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. W DPN zajęte są głównie nerwy stóp, nóg i rąk.

Istnieje duża potrzeba terapii w celu przywrócenia funkcji nerwów i łagodzenia objawów DPN. Autorzy Przeglądu Cochrane poszukiwali danych naukowych pochodzących z randomizowanych badań dotyczących skutków ALC w obwodowej neuropatii cukrzycowej. Dane z badań randomizowanych są zazwyczaj bardziej wiarygodne niż w przypadku innych projektów badawczych.

Główne wyniki tego przeglądu

Autorzy przeglądu znaleźli 4 odpowiednie badania, w których uczestniczyło 906 osób dorosłych z cukrzycą. W 3 badaniach ALC porównano z placebo (substancja nieaktywna, lek pozorowany), a w jednym z metylokobalaminą (forma witaminy B12).

Pewność oszacowania danych naukowych pochodzących z badań wahała się od niskiej do bardzo niskiej, co oznacza, że nie możemy być pewni ich wyników. Główną przyczyną tego było niepełne lub mało przejrzyste raportowanie wyników i ich nieprecyzyjność oraz inne poważne ograniczenia w badaniach.

U osób z uszkodzeniami nerwów spowodowanymi cukrzycą nie jest pewne, czy ALC zmniejsza ból po 12 miesiącach leczenia w porównaniu z placebo. Badania dostarczyły niewiele lub nie dostarczyły żadnych informacji na temat wpływu ALC na pogorszenie sprawności, testy sensoryczne lub objawy. Nawet jeśli w badaniach przedstawiano dane naukowe, ich jakość była zbyt niska, aby wyciągnąć wiarygodne wnioski. Jedno badanie, w którym porównywano ALC z metylokobalaminą, nie oceniało natężenia bólu. Problemy z funkcjonowaniem i objawy mogą w podobnym stopniu ulec poprawie w przypadku stosowania ALC i metylokobalaminy.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem ALC mogą występować nie częściej niż w przypadku przyjmowania placebo. Dane naukowe odnośnie zdarzeń niepożądanych z badania porównującego ALC z metylokobalaminą były bardzo niepewne.

Dwa z czterech badań zostały sfinansowane przez producenta ALC, a pozostałe dwa miały co najmniej jednego współautora, który był konsultantem producenta ALC.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Pamela Czyż Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information