Antybiotyki w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich

Zakażenia skóry i tkanek miękkich takie jak liszajec, ropnie, owrzodzenia i zakażenia rany operacyjnej to częste infekcje skóry. Przy poważnych zakażeniach skóry i tkanek miękkich z zajęciem tkanek głębokich odsetek zgonów oraz koszty leczenia są duże. Linezolid i wankomycyna to antybiotyki, które są skuteczne w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich, szczególnie zakażeń wywołanych przez bakterie, które rozwinęły oporność na inne antybiotyki. Do niniejszego przeglądu włączono 9 badań z randomizacją (badania, w których uczestników przydziela się do grup losowo - metodą podobną do rzutu monetą - przyp. tłum.), obejmujących łącznie 3144 uczestników, w których porównywano stosowanie linezolidu oraz wankomycyny w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich. Podczas obecnej aktualizacji przeglądu nie odnaleziono żadnego nowego badania. Linezolid był bardziej skuteczny niż wankomycyna w leczeniu omawianych zakażeń. W grupie leczonej linezolidem wystąpiło mniej powikłań skórnych. Nie było różnic pomiędzy grupami w liczbie zgonów, a pacjenci leczeni linezolidem mieli krótszy czas hospitalizacji niż ci otrzymujący wankomycynę. Dzienny koszt leczenia pacjenta w trybie ambulatoryjnym był mniejszy w przypadku stosowania doustnego linezolidu w porównaniu z dożylną wankomycyną, jednak w leczeniu szpitalnym linezolid był droższy niż wankomycyna. Potrzebne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania aby potwierdzić powyższe wyniki. Badania, na podstawie których sformułowano przedstawione wnioski cechowały się słabą metodologią i dużym ryzykiem błędu systematycznego (błąd powodujący wypaczenie wyników badania - przyp. tłum.) oraz były finansowane przez firmę farmaceutyczną produkującą linezolid.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information