Antybiotyki w leczeniu zapalenia kości i szpiku u chorych z niedokrwistością sierpowatokrwinkową

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych w celu ustalenia, czy stosowanie antybiotyków (samodzielnie lub w leczeniu skojarzonym) u osób z niedokrwistością sierpowatokrwinkową i zapaleniem kości i szpiku, przed określeniem bakterii wywołującej zakażenie, jest skuteczne i bezpieczne, w porównaniu z antybiotykoterapią ukierunkowaną na konkretną bakterię oraz czy skuteczność i bezpieczeństwo są zależne od schematu leczenia, wieku pacjenta lub warunków leczenia. Przegląd ten jest aktualizacją opublikowanego wcześniej przeglądu Cochrane.

Wprowadzenie

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa występuje u milionów osób na całym świecie. Zapalenie kości i szpiku jest jednym z głównych jej powikłań. W leczeniu podawane są antybiotyki, jednak nie ma jednego standardu leczenia obowiązującego na całym świecie.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do 18 września 2019 roku.

Charakterystyka badań

W niniejszym przeglądzie nie uwzględniono żadnych badań.

Kluczowe wyniki

Stwierdzamy, że próbę udzielenia odpowiedzi na te pytania należy podjąć po przeprowadzeniu badań z randomizacją, jednak nie przewiduje się dalszych badań w tym zakresie, w związku z czym przegląd nie będzie już regularnie aktualizowany.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Rychert Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information