Akupunktura w leczeniu przewlekłego niespecyficznego bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Pytanie badawcze

Czy stosowanie akupunktury bezpiecznie redukuje ból oraz poprawia funkcjonowanie kręgosłupa i jakość życia u osób z przewlekłym niespecyficznym bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa?

Wprowadzenie

Większość osób doświadczyła przewlekłego bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (tzw. bólu krzyża – przyp. tłum.). Niektórzy wybierają akupunkturę w celu złagodzenia bólu i innych objawów.

Okres wyszukiwania danych

Poniższe dane są aktualne do 29 sierpnia 2019 r.

Charakterystyka badań

Przeanalizowano 33 badania (37 artykułów) z udziałem 8270 uczestników. Badania przeprowadzono w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. W badaniach porównano stosowanie akupunktury z zabiegiem pozorowanym (placebo), niestosowaniem leczenia i standardową opieką.

Główne wyniki

W porównaniu z zabiegiem pozorowanym, akupunktura może nie być skuteczniejsza pod względem zmniejszenia natężenia bólu bezpośrednio po zakończeniu leczenia. Wydaje się, że stosowanie akupunktury nie poprawia funkcjonowania kręgosłupa bezpośrednio po zakończeniu leczenia i może nie poprawić jakości życia w krótkim okresie czasu.

Stosowanie akupunktury skuteczniej niż niestosowanie leczenia łagodziło ból oraz poprawiało funkcjonowanie kręgosłupa bezpośrednio po zakończeniu leczenia.

W porównaniu ze standardową opieką, akupunktura nie przyniosła istotnych klinicznie korzyści w zakresie zmniejszenia natężenia bólu, ale wydawała się być skuteczniejsza w poprawie funkcjonowania bezpośrednio po zakończeniu leczenia. Stosowanie akupunktury nie poprawiło jakości życia w obserwacji krótkoterminowej.

Częstość występowania działań niepożądanych może być podobna w grupie leczonych akupunkturą i w grupie placebo oraz w grupie osób, które stosowały akupunkturę i u objętych standardową opieką. Działania niepożądane związane ze stosowaniem akupunktury uznano za łagodne lub umiarkowane.

Wiarygodność danych naukowych

Wiarygodność danych naukowych wahała się od bardzo niskiej do umiarkowanej. Wiele badań obciążonych było dużym ryzykiem błędu systematycznego (powodującego wypaczenie wyników badania – przyp. tłum.) ze względu na problemy z zaślepieniem akupunkturzystów lub uczestników. Może to wpływać na wyniki zgłaszane przez uczestników i efekty obliczane przez badaczy. Niektóre wyniki oparto na małych próbach, co skutkowało niespójnością i niedokładnością wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Glegoła Redakcja: Aleksandra Panek, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information