Antyoksydanty w leczeniu obniżonej płodności u mężczyzn

Pytanie badawcze
Czy doustna suplementacja antyoksydantów w porównaniu z placebo, niestosowaniem leczenia lub stosowaniem innego antyoksydantu poprawia wyniki u mężczyzn z obniżoną płodnością?

Wprowadzenie
Uznaje się, że para ma problemy z płodnością, jeśli od ponad 1 roku bezskutecznie próbuje począć dziecko. Wielu mężczyzn z obniżoną płodnością w trakcie leczenia przyjmuje również suplementy diety w nadziei na poprawę swojej płodności. Leczenie to może być bardzo stresującym czasem dla mężczyzn oraz ich partnerek. Ważne jest, aby osoby te miały dostęp do wysokiej jakości danych naukowych, które pozwolą im podejmować świadome decyzje, czy zażywać dodatkowo antyoksydanty (przeciwutleniacze). Jest to szczególnie ważne, ponieważ przyjmowanie większości suplementów antyoksydacyjnych pozostaje poza regulacjami. Celem tego przeglądu było określenie, czy przyjmowanie doustnych antyoksydantów przez mężczyzn z obniżoną płodnością zwiększa szanse pary na zajście w ciążę potwierdzoną badaniem ultrasonograficznym (ciąża kliniczna) i ostatecznie na urodzenie dziecka (żywe urodzenie). W niniejszym przeglądzie nie oceniano efektów stosowania antyoksydantów u mężczyzn z prawidłowym nasieniem.

Charakterystyka badań

Badacze z Cochrane dokonali przeglądu obejmującego 90 badań z randomizacją (RCT) porównujących 18 różnych antyoksydantów z placebo, niestosowaniem leczenia lub z przyjmowaniem innego antyoksydantu w grupie 10 303 mężczyzn z obniżoną płodnością. Przedział wiekowy uczestników wynosił od 18 do 65 lat; byli oni częścią pary, która została skierowana do kliniki leczenia niepłodności, a niektórzy byli w trakcie leczenia niepłodności. Dane te są aktualne do lutego 2021 roku.

Główne wyniki
Stosowanie przeciwutleniaczy może wiązać się ze zwiększeniem odsetka urodzeń żywych i zwiększeniem wskaźnika ciąż klinicznych. W oparciu o badania dotyczące żywych urodzeń, możemy oszacować, że spośród 100 mężczyzn z obniżoną płodnością nieprzyjmujących antyoksydantów 6 będzie mieć dziecko. U mężczyzn z obniżoną płodnością przyjmujących antyoksydanty, od 17 do 27 na 100 par miałoby dziecko. Gdy usunięto z analizy badania obciążone dużym ryzykiem błędu systematycznego, nie stwierdzono danych naukowych potwierdzających zwiększenie liczby żywych urodzeń w populacji osób przyjmujących antyoksydanty. U osób, u których oceniano ciążę kliniczną, możemy oszacować, że spośród 100 mężczyzn z obniżoną płodnością nieprzyjmujących antyoksydantów u 15 par zostałaby stwierdzona ciąża kliniczna. U mężczyzn z obniżoną płodnością przyjmujących antyoksydanty, u 20 do 30 na 100 par zostałaby stwierdzona ciąża kliniczna. Działania niepożądane były opisywane w ograniczonym zakresie. Tylko w 6 badaniach raportowano poronienia. W tych badaniach poronienie nie występowało częściej w grupie stosującej antyoksydanty, w porównaniu z grupą placebo lub grupą niestosującą leczenia. Nie ma jednak wystarczających danych naukowych, aby wyciągnąć wnioski na temat stosowania antyoksydantów i ryzyka poronienia. Stosowanie antyoksydantów może częściej wywołać dyskomfort żołądkowy – u 2% u mężczyzn z obniżoną płodnością nieprzyjmujących antyoksydantów i u 2% do 7% mężczyzn suplementujących antyoksydanty. Doustne przyjmowanie suplementów może powodować dyskomfort, taki jak nudności lub ból brzucha.

Wnioski autorów i pewność oszacowania danych naukowych
Suplementacja antyoksydantów u mężczyzn z obniżoną płodnością, którzy razem z partnerką są pod opieką kliniki leczenia niepłodności, może zwiększyć szanse na urodzenie żywego dziecka, jednak ogólna jakość danych naukowych pochodzących z zaledwie 12 RCT obejmujących małą do umiarkowanej liczbę uczestników była bardzo niska. Dane naukowe niskiej jakości sugerują, że odsetek ciąż klinicznych może się zwiększyć. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma dowodów na zwiększone ryzyko poronienia. Dane naukowe o niskiej jakości sugerują, że suplementacja antyoksydantów może zwiększać dyskomfort żołądkowo-jelitowy. Pary mające problem obniżonej płodności powinny zostać poinformowane, że obecne dane naukowe są niejednoznaczne ze względu na skąpe informacje o metodach, brak wyników dotyczących żywych urodzeń i ciąż potwierdzonych klinicznie, a ponadto nieprecyzyjne dane związane z małym odsetkiem zdarzeń, dużą liczbą osób rezygnujących z udziału w badaniu i małą liczebnością grup. Aby dokładnie określić rolę antyoksydantów konieczne jest przeprowadzenie dużego, dobrze zaprojektowanego RCT dotyczącego płodności mężczyzn, w którym zostanie oceniona liczba ciąż klinicznych i odsetek żywych urodzeń.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Woźniak Redakcja: Małgorzata Bała Aktualizacja: Karolina Kosowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information