Antyoksydanty w leczeniu obniżonej płodności u mężczyzn

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze
Czy suplementacja antyoksydantami podawanymi doustnie poprawia wyniki u mężczyzn z obniżoną płodnością w porównaniu z placebo, niestosowaniem leczenia lub innym antyoksydantem?

Wprowadzenie
Uznaje się, że para ma problemy z płodnością, jeśli były próby poczęcia dziecka przez ponad rok bez powodzenia. Wielu mężczyzn z obniżoną płodnością w trakcie leczenia stosuje również suplementy diety w nadziei na poprawę swojej płodności. Leczenie to może być bardzo stresującym czasem dla mężczyzn oraz ich partnerek. Ważne jest, aby osoby te miały dostęp do wysokiej jakości danych naukowych, które pozwolą im podejmować świadome decyzje, czy zażywać dodatkowo antyoksydanty (przeciwutleniacze). Jest to szczególnie ważne, gdyż przyjmowanie większości suplementów antyoksydacyjnych pozostaje poza regulacjami. Celem tego przeglądu było określenie, czy przyjmowanie doustnych antyoksydantów przez mężczyzn z obniżoną płodnością zwiększa szanse pary na zajście w ciążę potwierdzoną badaniem ultrasonograficznym (ciąża kliniczna) i ostatecznie na urodzenie dziecka (żywe urodzenie). W niniejszym przeglądzie nie oceniano efektów stosowania antyoksydantów u mężczyzn z prawidłowym nasieniem.

Charakterystyka badań

Autorzy Cochrane dokonali przeglądu obejmującego 61 badań z randomizacją porównujących 18 różnych antyoksydantów z placebo, brakiem leczenia lub innym antyoksydantem w grupie 6264 mężczyzn z obniżoną płodnością. Przedział wiekowy uczestników wynosił od 18 do 65 lat; byli oni częścią pary, która została skierowana do kliniki leczenia niepłodności, a niektórzy byli w trakcie leczenia niepłodności. Dane naukowe są aktualne do lutego 2018 r.

Główne wyniki
Stosowanie przeciwutleniaczy może wiązać się ze zwiększeniem odsetka urodzeń żywych i zwiększeniem wskaźnika ciąż klinicznych. W oparciu o badania dotyczące żywych urodzeń, możemy oszacować, że spośród 100 mężczyzn z obniżoną płodnością nieprzyjmujących antyoksydantów 12 będzie mieć dziecko, podczas gdy w przypadku mężczyzn przyjmujących antyoksydanty dziecko będzie mieć od 14 do 26 na 100 mężczyzn. Gdy usunięto z analizy badania obciążone dużym ryzykiem, nie stwierdzono danych naukowych potwierdzających zwiększenie liczby żywych urodzeń. W grupie pacjentów, których badano pod kątem ciąży klinicznej, możemy oszacować, że spośród 100 mężczyzn z obniżoną płodnością nieprzyjmujących antyoksydantów u 7 par dojdzie do ciąży klinicznej, podczas gdy w przypadku przyjmowania antyoksydantów ciąża kliniczna wystąpi u 12 do 26 na 100 par. Działania niepożądane były opisywane w ograniczonym zakresie. Jednak na podstawie wyników 3 badań można stwierdzić, że poronienie nie występowało częściej jeśli mężczyzna przyjmował antyoksydanty. Stosowanie antyoksydantów może nasilić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, co oznacza, że spodziewamy się u 2 na 100 mężczyzn nieprzyjmujących antyoksydantów wystąpienia tych skutków ubocznych, a w przypadku mężczyzn przyjmujących antyoksydanty takie dolegliwości wystąpią u 2 do 9 na 100.

Wnioski autorów i jakość danych naukowych

Suplementacja antyoksydantów u mężczyzn z obniżoną płodnością, którzy razem z partnerką są pod opieką kliniki leczenia niepłodności, może zwiększyć szanse na urodzenie żywego dziecka, jednak ogólna jakość danych naukowych pochodzących z zaledwie 7 badań z randomizacją była niska. Dane naukowe niskiej jakości sugerują również, że odsetek ciąż klinicznych może się zwiększyć. Nie ma danych naukowych wskazujących na zwiększone ryzyko poronienia, jednak dane bardzo niskiej jakości sugerują, że antyoksydanty mogą częściej powodować łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Pary mające problem obniżonej płodności powinny zostać poinformowane, że obecne dane naukowe są niejednoznaczne ze względu na skąpe informacje o metodach, brak wyników klinicznych dotyczących liczby żywych urodzeń i ciąż potwierdzonych klinicznie, a ponadto nieprecyzyjne dane związane z małym odsetkiem zdarzeń, dużą liczbą osób rezygnujących z udziału w badaniu i małą liczebnością grup. Aby dokładnie określić rolę antyoksydantów konieczne jest przeprowadzenie dużego, dobrze zaprojektowanego randomizowanego badania z grupą kontrolną otrzymującą placebo, w którym zostanie oceniona liczba ciąż klinicznych i odsetek żywych urodzeń.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Woźniak Redakcja: Małgorzata Bała Aktualizacja: Karolina Kosowska Redakcja: Małgorzata Kołcz