Antioksidansi za liječenje smanjene plodnosti u muškaraca

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje
Poboljšavaju li oralni suplementi prehrani antioksidansa, u usporedbi s placebom, izostankom liječenja ili antioksidansima iz ostalih izvora, uspješnost liječenja smanjene plodnosti u muškaraca?

Dosadašnje spoznaje
Može se smatrati da par ima problema s plodnošću ako pokušavaju začeti više od godinu dana bez uspjeha. Mnogi muškarci smanjene plodnosti koji su u procesu terapije dodatno uzimaju i dodatke prehrani u nadi da će poboljšati njihovu plodnost. Liječenje smanjene plodnosti nerijetko je vrlo stresno za muškarce i njihove partnere/partnerice. Važno je da ti parovi imaju pristup kvalitetnim dokazima koji će im omogućiti da donesu razumne odluke o tome trebaju li uzimati suplemente antioksidansa. To je osobito važno budući da većina antioksidativnih suplemenata ne podliježe regulativama. Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda je procijeniti bi li dodaci prehrani s oralnim antioksidansima, koje uzimaju muškarci smanjene plodnosti, povećali šanse para da postigne (kliničku) trudnoću potvrđenu ultrazvukom i na kraju rođenje djeteta (živo rođenje). Ovim sustavnim pregledom nisu obuhvaćeni muškarci s normalnom spermom.

Značajke istraživanja

Cochraneovi autori proveli su sustavni pregled koji je obuhvatio 61 randomizirano kontrolirano ispitivanje. Ispitivanja su uspoređivala 18 različitih antioksidansa s placebom, izostankom liječenja ili antioksidansima iz ostalih izvora u ukupnoj populaciji od 6264 muškaraca smanjene plodnosti. Dobni je raspon sudionika bio od 18 do 65 godina. Svi su bili dio parova upućenih u kliniku za plodnost, a neki su već prije početka istraživanja bili u procesu liječenja neplodnosti. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do veljače 2018. godine.

Ključni rezultati
Antioksidansi mogu biti povezani s povećanim brojem živorođene djece i višom stopom kliničkih trudnoća. Na temelju ispitane populacije, očekivalo bi se da će od 100 muškaraca sa smanjenom plodnošću koji ne uzimaju antioksidanse, 12 parova imati dijete, u usporedbi s 14 do 26 parova na 100 muškaraca koji bi imali dijete ako uzimaju antioksidanse. Ako se iz analize uklone ispitivanja s visokim rizikom pristranosti, nema dokaza o povećanom broju novorođenčadi. Kod ispitanika koji su proučavani za kliničku trudnoću, očekivalo bi se da će od 100 muškaraca sa smanjenom plodnošću koji ne uzimaju antioksidanse sedam parova imati kliničku trudnoću u usporedbi s 12 do 26 parova na njih 100 koji bi imali kliničku trudnoću ako uzimaju antioksidanse. Prijave štetnih događaja bile su manjkave. Međutim, na temelju tri ispitivanja, može se zaključiti da se spontani pobačaj nije događao češće kod parova koji su uzimali antioksidanse. Korištenje antioksidansa može izazvati probavne smetnje, pa je za očekivati da će od 100 muškaraca sa smanjenom plodnošću koji ne uzimaju antioksidanse, dvojica imati probavne smetnje, u usporedbi s dva do devet muškaraca koji uzimaju antioksidanse.

Zaključak autora i kvaliteta dokaza

Dodatak antioksidansa u prehrani muškaraca sa smanjenom plodnošću iz para koji pohađa kliniku za plodnost može povećati vjerojatnost živog rođenja, međutim, ukupna kvaliteta dokaza bila je niska i provedeno je samo sedam malih randomiziranih kontroliranih ispitivanja. Dokazi niske kvalitete također ukazuju na mogućnost povećanja kliničkih stopa trudnoće. Sveukupno, nema dokaza o povećanom riziku od spontanog pobačaja, ali dokazi vrlo niske kvalitete ukazuju na to da antioksidansi mogu izazvati blage probavne smetnje. Parove koji imaju problem smanjene plodnosti treba upozoriti da su trenutni dokazi općenito nejasni zbog lošeg izvještavanja o metodama, o kliničkim ishodima i kliničkoj trudnoći, te nepreciznosti zbog niskih stopa događaja, velikog broja odustajanja i malih skupina ispitanika. Daljnja veća, dobro osmišljena, randomizirana, placebom kontrolirana ispitivanja, koja prate moguće trudnoće i živorođene još su uvijek potrebna kako bi se pojasnila točna uloga antioksidansa.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Jerebić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr