Glasovni zapis: Antioksidansi za smanjenu mušku plodnost

Cochraneova skupina za ginekologiju i plodnost redovito ažurira dva sustavna pregleda  o uporabi antioksidansa u liječenju smanjene plodnosti. Sustavni pregled za muškarce ažuriran je u svibnju 2022. godine. Zamolili smo Wiepa de Lignyja s Medicinskog centra Sveučilišta Radboud u Nijmegenu, u Nizozemskoj, za razgovor o važnosti ovog sustavnog pregleda i najnovijim rezultatima. Petar Žuljević, student 6. godine medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i suradnik hrvatskog Cochranea, preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Pozdrav, ja sam izv.prof.dr.sc. Irena Zakarija-Grković, dr.med. i voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Cochraneova skupina za ginekologiju i plodnost redovito ažurira dva sustavna pregleda  o uporabi antioksidansa u liječenju smanjene plodnosti. Sustavni pregled za muškarce ažuriran je u svibnju 2022. godine. Zamolili smo Wiepa de Lignyja s Medicinskog centra Sveučilišta Radboud u Nijmegenu, u Nizozemskoj, za razgovor o važnosti ovog sustavnog pregleda i najnovijim rezultatima. Petar Žuljević, student 6. godine medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i suradnik hrvatskog Cochranea, preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

Petar: Iako je smanjena plodnost kod muškaraca široko rasprostranjen problem, temeljni uzroci su nejasni te nedostaju mogućnosti liječenja. Jedan od mogućih uzroka, koji je navodno prisutan i do 4 od svakih 5 muškaraca sa smanjenom plodnošću, je oksidativni stres. Pri tome, prekomjerna količina reaktivnih vrsta kisika može oštetiti stanice spermija. To može oslabiti stanice ili smanjiti njihov broj, uzrokujući smanjenu plodnost. Antioksidansi, tvari prisutne u našoj hrani, mogu spriječiti ili neutralizirati oksidativni stres te su ispitane  kao tretman za muškarce sa smanjenom plodnošću.
Naš sustavni pregled, stoga, istražuje može li uzimanje antioksidansa oralnim putem poboljšati kliničku stopu trudnoće i stopu živorođene djece kod muškaraca smanjene plodnosti i njihovih partnerica, a dokaze koje smo pronašli upravo ukazuju na to.
U prethodnom ažuriranju ovog sustavnog pregleda, iz 2019. godine, zaključili smo kako postoje dokazi da liječenje muškaraca sa smanjenom plodnošću antioksidansima može poboljšati broj živorođene djece, ali  ti dokazi su bili niske kvalitete i temeljeni na malim studijama. Sada, tri godine kasnije, uključili  smo još 29 studija, t.j. ukupno  90 studija s više od 10 000 uključenih parova. Ove studije istraživale su 18 različitih vrsta antioksidansa pojedinačno ili njihovih kombinacija i uspoređivale ih s placebom, neliječenjem ili drugim antioksidansom. Nažalost, unatoč preporukama u posljednjem ažuriranju, još uvijek postoji vrlo malo studija koje  izvještavaju o kliničkim ishodima.
Samo 12 od 90 studija izvijestilo je o živorođenoj djeci, ali kada se njihovi rezultati spoje, pokazuju statistički značajnu korist od uporabe antioksidansa, temeljenu na 246 živorođene djece kod  1283 parova. Stopa kliničke trudnoće, praćena u 20 studija kod  nešto više od 1700 parova, bila je značajno visa  u skupini koja je koristila antioksidanse nego u kontrolnoj skupini.
Također smo htjeli proučiti neželjene učinke i nuspojave, ali se o njima malo  izvještavalo. Međutim, na temelju studija u ovom ažuriranju, čini se kako nema povezanosti između uporabe antioksidansa i pobačaja, ali zabilježeno je više gastrointestinalnih simptoma poput mučnine i bolova u trbuhu u skupini koja je koristila antioksidanse za razliku od kontrolne skupine.
Zaključno, čini se kako uzimanja antioksidansa kod muškaraca sa smanjenom plodnošću poboljšava kliničku stopu trudnoća i broj živorođene djece. Bitno je napomenuti kako se svi rezultati  temelje na dokazima niske do vrlo niske kvalitetete te zbog velikog broja različitih antioksidansa korištenih u studijama, nismo mogli zaključiti je li jedan antioksidans bolji od drugog. To znači kako još uvijek trebamo više kvalitetnih podataka dobivenih iz velikih kliničkih istraživanja kako bismo mogli odgovoriti na ovo važno pitanje.

Irena: Ako želite saznati više o ovim dokazima  te pratiti  buduća ažuriranja  ovog sustavnog pregleda, idite  na Cochrane Library točka com I  upišete "antioxidants for male subfertility".

Preveo: Petar Žuljević
Lektorirao: Matko Marušić
Čitali: Irena Zakarija-Grković i Petar Žuljević
Snimio: Teo Peričić

Zatvorite transkript