Czy ćwiczenia fizyczne mogą pomóc ludziom rzucić palenie?

Wprowadzenie

Przeanalizowaliśmy dane naukowe dotyczące skuteczności ćwiczeń fizycznych w rzuceniu palenia tytoniu przez osoby, które chcą zerwać z nałogiem lub które niedawno rzuciły palenie, aby utrzymały ten stan przez co najmniej 6 miesięcy. Stosowanie regularnych ćwiczeń może ułatwić zerwanie z nałogiem dzięki pomocy w zaprzestaniu palenia tytoniu, redukcji nasilenia zespołu odstawienia i głodu nikotynowego, a także pomóc w kontroli wzrostu masy ciała, co może być problemem wśród osób próbujących rzucić palenie.

Charakterystyka badania

Odnaleźliśmy 24 badania, w których udział wzięło 7279 osób. Dwa badania koncentrowały się na pomocy osobom, które niedawno rzuciły palenie, a reszta badań obejmowała obecnych palaczy, którzy chcieli rzucić palenie. Wszystkie badania zostały przeprowadzone wśród osób dorosłych. Jedenaście badań dotyczyło tylko kobiet, a jedno tylko mężczyzn. Większość badań obejmowała nieaktywne osoby. Większość badań oferowała nadzorowane i grupowe, aerobowe ćwiczenia. Dane naukowe są aktualne do maja 2019 r.

Główne wyniki

Kiedy połączyliśmy wyniki 21 badań (6607 uczestników), w których porównano ćwiczenia i programy rzucania palenia z samymi programami rzucania palenia, nie odnaleźliśmy danych naukowych wskazujących na wzrost odsetka osób rzucających palenie w okresie sześciu miesięcy lub dłużej. Nie odnaleźliśmy danych naukowych, które wskazywałyby, że skuteczność była różna dla różnych rodzajów ćwiczeń. Kiedy połączyliśmy wyniki dwóch badań (453 uczestników), nie odnaleźliśmy danych naukowych wskazujących, że ćwiczenia pomagają osobom, które niedawno rzuciły palenie.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy, że jakość danych naukowych dotyczących programów ćwiczeń fizycznych wspomagających rzucanie palenia jest mało pewna, co sugeruje, że przyszłe badania mogą zmienić te wyniki. Niska pewność wynika z tego, że nie możemy wykluczyć, że sugerowana niewielka korzyść jest dziełem przypadku. Może się zdarzyć, że ćwiczenia mogą w ogóle nie pomagać, ale może być też tak, że wspieranie ludzi w podejmowaniu aktywności fizycznej w nieznacznym stopniu zwiększa odsetek osób rzucających palenie. Nie wiemy, które stwierdzenie jest prawdziwe. Uważamy również, że duża liczba badań może charakteryzować się wystąpieniem ryzyka błędu systematycznego. Mamy obawy, że małe badania, w których stwierdzono mniejsze efekty, prawdopodobnie są mniej chętnie publikowane niż małe badania, w których stwierdzono większe efekty, co sprawia, że średni efekt wprowadza w błąd. Oceniliśmy dane naukowe pochodzące z dwóch badań, oceniających, czy ćwiczenia fizyczne pomagają ludziom uniknąć powrotu do palenia, jako bardzo niepewne, ponownie sugerując, że istnieje potrzeba większej liczby badań. Wynika to z niedokładności oszacowanych efektów i wysokiego ryzyka błędu w metodach stosowanych w jednym z badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Bartłomiej Matulewicz, redakcja Łukasz Strzeszyński

Tools
Information