Czy indywidualne poradnictwo pomaga w rzuceniu palenia tytoniu?

Wprowadzenie

Poradnictwo indywidualne jest powszechnie stosowane w celu pomocy osobom próbującym przestać palić. Ten przegląd obejmuje badania oceniające wartość porad udzielanych w ramach jednej lub więcej indywidualnych sesji przez wykwalifikowanego terapeutę, niezależnie od opieki medycznej. Punktem końcowym było niepalenie tytoniu przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu interwencji.

Charakterystyka badania

Wyszukiwanie badań dokonaliśmy w maju 2016 r. i zidentyfikowaliśmy 49 badań, które obejmowały około 19 000 uczestników. We wszystkich badaniach przeprowadzano jedną lub więcej indywidualnych sesji trwających co najmniej 10 minut, jednak większość z nich trwała dłużej. W większości z nich stosowano również dodatkowe wsparcie w postaci rozmów telefonicznych. W 33 badaniach indywidualne poradnictwo porównywano z interwencją kontrolną, w której dostarczano minimalne wsparcie obejmujące standardową opiekę, krótkie porady dotyczące rzucenia palenia lub materiały drukowane. W 27 spośród analizowanych badań nie oferowano żadnego leczenia farmakologicznego, takiego jak nikotynowa terapia zastępcza (NTZ), która również pomaga palaczom zerwać z nałogiem. W 6 spośród 33 badań uczestnikom zapewniono dostęp do NTZ lub innego leczenia. W 12 badaniach porównano poradnictwo bardziej i mniej intensywne, a w 5 badaniach porównano różne rodzaje poradnictwa między sobą.

Wyniki i jakość danych naukowych

Łączna analiza wyników badań wykazała, że stosowanie poradnictwa indywidualnego w porównaniu z dostarczaniem minimalnego wsparcia może zwiększyć szansę rzucenia palenia o 40% do 80%. Oznacza to, że jeżeli 7 na 100 palaczy zaprzestało palić tytoń na co najmniej 6 miesięcy dzięki znikomej pomocy udzielanej w grupie kontrolnej, to można oczekiwać, że od 9 do 12 na 100 palaczy przestanie palić po zastosowaniu poradnictwa indywidualnego. Oceniliśmy jakość zebranych danych naukowych na wysoką. Gdyby wszyscy palacze otrzymywali NTZ lub inne leczenie farmakologiczne, w grupie kontrolnej przestałoby palić 11 na 100 palaczy, natomiast po zastosowaniu dodatkowo poradnictwa indywidualnego palenie skutecznie rzuciłoby od 11 do 16 osób na 100. Oceniliśmy, że są to dane o umiarkowanej jakości, ponieważ wielkość korzyści była niepewna. Istnieje prawdopodobieństwo, że bardziej intensywne poradnictwo - na przykład większa liczba sesji, pomaga w większym stopniu, jednak takie dodatkowe korzyści są zapewne niewielkie. Jakość tych danych naukowych oceniliśmy na umiarkowaną, ponieważ wielkość uzyskanych korzyści była niepewna. W kilku badaniach, w których porównano różne rodzaje poradnictwa między sobą nie stwierdzono żadnych różnic między grupami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Justyna Witczak Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information