Chińskie zioła lecznicze w leczeniu grypy

Grypa to infekcja wirusowa dróg oddechowych, która powoduje ostrą chorobę przebiegającą z gorączką, bólami mięśni, bólem głowy i kaszlem, a ponadto może powodować wysoką chorobowość i śmiertelności podczas epidemii. Coroczne epidemie mogą prowadzić od wystąpienia od trzech do pięciu milionów przypadków ciężkiej grypy oraz powodować między 250.000 a 500.000 zgonów na całym świecie. Obecnie, podstawową strategią zapobiegania grypie są coroczne szczepienia ochronne a cztery leki przeciwwirusowe (amantadyna, rymantadyna, zanamiwir i oseltamiwir) zostały zatwierdzone do leczenia grypy. Jednakże, zaobserwowano wysoki poziom oporności na leki. Wiele chińskich ziół leczniczych jest stosowanych w leczeniu i zapobieganiu tej chorobie.

W niniejszej aktualizacji przeglądu oceniano efekty terapeutyczne i bezpieczeństwo stosowania chińskich ziół leczniczych jako leczenia alternatywnego i wspomagającego do innych stosowanych powszechnie leków na grypę. W tym przeglądzie uwzględniono osiemnaście badań, z udziałem 2521 uczestników. W jednym badaniu kapsułki 'Ganmao' okazały się bardziej skuteczne niż amantadyna w łagodzeniu objawów grypy i pomocne w odzyskiwaniu zdrowia (w badaniu tym wspomniano o działaniach niepożądanych, które wystąpiły w grupie otrzymującej amantadynę, jednakże nie podano żadnych danych). Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy "E Shu You" i rybawiryną w leczeniu grypy, ani w występowaniu działań niepożądanych. W pozostałych 17 badaniach dotyczących ziół chińskich wykazano podobny efekt jak leków przeciwwirusowych w zapobieganiu lub leczeniu grypy. Jednakże, ponieważ włączone badania były niskiej jakości, dane naukowe nie pozwalają potwierdzić lub zaprzeczyć skuteczności stosowania jakichkolwiek chińskich preparatów ziołowych w leczeniu grypy. Aby otrzymać przekonujące wyniki potrzebne są wysokiej jakości badania kliniczne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information