Czy hipnoterapia pomaga osobom, które próbują rzucić palenie tytoniu?

Wprowadzenie

Palenie tytoniu jest główną przyczyną możliwych do uniknięcia chorób i zgonów na całym świecie. Rzucenie palenia znacznie poprawia stan zdrowia, nawet u osób starszych. We wspomaganiu rzucania palenia stosuje się różne rodzaje hipnoterapii. Na różne sposoby próbuje się osłabić chęć palenia, wzmocnić wolę rzucenia nałogu lub wspomóc przykładanie się do "programu rzucania". Poszukiwaliśmy danych naukowych na temat skuteczności hipnoterapii u osób, które chcą rzucić palenie.

Charakterystyka badania

Znaleźliśmy 14 badań, w których porównywano hipnoterapię z innymi metodami pomagającymi rzucić palenie (w tym z krótką poradą lub bardziej intensywnym poradnictwem dotyczącym zaprzestania palenia) lub z brakiem leczenia. Ogółem do badań włączono 1926 osób. Wszystkie badania trwały co najmniej 6 miesięcy. Badania były bardzo zróżnicowane pod względem porównywanych metod leczenia, więc trudno było ocenić łącznie ich wyniki. Poszukiwaliśmy danych naukowych opublikowanych do 18 lipca 2018 r.

Główne wyniki

Kiedy oceniliśmy łącznie wyniki z 6 badań (obejmujących 957 osób), nie odnaleźliśmy danych naukowych potwierdzających, że hipnoterapia pomaga rzucić palenie tytoniu skuteczniej niż interwencje behawioralne, takie jak poradnictwo, gdy dostarczano je przez podobny okres czasu. Nie odnaleźliśmy również danych naukowych potwierdzających, że istnieje różnica między hipnoterapią a stosowaniem programów doradztwa przez dłuższy czas, gdy oceniliśmy łącznie wyniki 2 badań (269 osób). W jednym z badań porównano hipnoterapię z niestosowaniem żadnego leczenia i wykazano korzystny efekt hipnoterapii, ale badanie było małe (40 osób) i występowały nieprawidłowości w metodologii, co oznacza, że nie możemy być pewni oszacowanych wyników. W większości badań nie raportowano czy oceniano również bezpieczeństwo stosowania hipnoterapii. W 5 badaniach oceniano dodatkowe zastosowanie hipnoterapii łącznie z istniejącymi metodami leczenia i stwierdzono efekty, ale badania te były obciążone dużym ryzykiem błędu systematycznego i istniały duże, niewyjaśnione różnice w ich wynikach. W jednym z badań porównujących hipnoterapię i relaksację nie stwierdzono różnic pod względem częstości występowania skutków ubocznych.

Pewność oszacowania danych naukowych

Pewność oszacowania danych naukowych w niniejszym przeglądzie waha się od niskiej do bardzo niskiej, informacje w badaniach były niewystarczające, a w wielu z nich zidentyfikowano nieprawidłowości w metodologii.

Nie ma wyraźnych danych naukowych potwierdzających, że hipnoterapia jest lepsza niż inne metody pomagające rzucić palenie tytoniu. Jeżeli istnieje korzyść, to obecne dane naukowe wskazują, że jest ona co najwyżej niewielka. Konieczne jest zatem przeprowadzenie większych, wysokiej jakości badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Dawid Storman Redakcja: Łukasz Strzeszyński, Aktualizacja: Magdalena Koperny, Karolina Moćko

Tools
Information