Czy fawipirawir jest przydatny w leczeniu chorych na COVID-19?

Główne zagadnienia

Ze względu na brak solidnych danych naukowych nie jest jasne, czy fawipirawir zapewnia jakiekolwiek korzyści w leczeniu chorych na COVID-19, którzy nie wymagają hospitalizacji, a także osób przyjętych do szpitala.

Fawipirawir może powodować łagodne działania niepożądane, ale nie wydaje się, aby wywoływał ciężkie skutki uboczne.

Czym jest fawipirawir?

Fawipirawir jest lekiem zwalczającym wirusy. Zwykle przyjmuje się go doustnie. Sugerowano, że fawipirawir, pierwotnie stosowany w leczeniu innych zakażeń wirusowych, może być potencjalnym lekiem na COVID-19, ponieważ zapobiega rozmnażaniu się wirusa. Organy nadzoru medycznego zatwierdziły fawipirawir do stosowania w nagłych wypadkach podczas leczenia chorych na COVID-19.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy fawipirawir był lepszy niż niestosowanie leczenia, leczenie wspomagające lub jakakolwiek inna eksperymentalna terapia przeciwwirusowa u chorych na COVID-19 pod względem ryzyka zgonu, konieczności stosowania respiratora (wentylacji mechanicznej) oraz innych wyników. Chcieliśmy również dowiedzieć się, czy stosowanie fawipirawiru wiąże się z jakimikolwiek niepożądanymi skutkami.

Co zrobiliśmy w tym celu?

Szukaliśmy badań porównujących fawipirawir z niestosowaniem leczenia, leczeniem wspomagającym lub innym leczeniem przeciwwirusowym u chorych na COVID-19. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy naszą pewność co do danych naukowych na podstawie takich czynników jak metodologia oraz wielkość próby badawczej.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleziono 25 odpowiednich badań z udziałem 5750 osób. Badania przeprowadzono w 13 krajach na całym świecie: Bahrajnie, Brazylii, Chinach, Indiach, Iranie, Kuwejcie, Malezji, Meksyku, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i USA. Większość osób była w wieku poniżej 60 lat i miała łagodne lub umiarkowane objawy COVID-19.

Jakie są główne wyniki przeglądu?

• Nie wiemy, czy stosowanie fawipirawiru zmniejsza liczbę osób umierających z powodu COVID-19 w porównaniu z leczeniem pozorowanym, standardową opieką lub z innymi lekami przeciwwirusowymi. Dane naukowe potwierdzające tę tezę nie są zbyt mocne (pochodzą z 11 badań z udziałem 3459 osób).

• Nie jest również jasne, czy fawipirawir zmniejsza potrzebę stosowania respiratorów w porównaniu z pozorowanym leczeniem lub jakimkolwiek innym leczeniem przeciwwirusowym (na podstawie 8 badań z udziałem 1383 osób).

• U chorych z łagodnymi objawami, stosowanie fawipirawiru może nie zmniejszać prawdopodobieństwa konieczności hospitalizacji, ale potrzeba większej liczby badań, aby mieć pewność (na podstawie 4 badań z udziałem 670 osób).

• Fawipirawir ma niejasny wpływ na czas potrzebny do poprawy stanu pacjentów, definiowany jako zmniejszenie poważnych objawów choroby (na podstawie 4 badań z udziałem 721 osób).

• Wydaje się, że fawipirawir ma bardzo mały wpływ na zmniejszenie potrzeby leczenia tlenem w porównaniu z pozorowanym lub innym leczeniem przeciwwirusowym (na podstawie 2 badań z udziałem 543 osób).

• Stosowanie fawipirawiru może powodować łagodne skutki uboczne (na podstawie 18 badań z udziałem 4699 osób), ale nie wydaje się, aby wywoływało poważne niepożądane efekty (na podstawie 12 badań z udziałem 3317 osób).

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Nasze zaufanie do danych naukowych przemawiających za stosowaniem fawipirawiru jest ograniczone, ponieważ uczestnicy badań mieli różne nasilenie choroby, a badania nie były tej samej wielkości, tym samym dając niespójne wyniki.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

W przeglądzie uwzględniono dane naukowe do dnia 18 lipca 2023 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Witkowska; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information