Czas wdychania hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u chorych na mukowiscydozę

Cel przeglądu

Zbadaliśmy dane naukowe dotyczące tego czy czas stosowania (w odniesieniu do technik oczyszczania dróg oddechowych lub w odniesieniu do pory dnia) hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej (silnego, sterylnego roztworu słonej wody) przez nebulizator poprawia właściwości fizyczne plwociny, stymuluje odruch kaszlu, poprawia wyniki kliniczne (np. funkcjonowanie płuc), a także poprawia zauważalny efekt stosowania technik oczyszczania dróg oddechowych w mukowiscydozie. Przegląd ten jest aktualizacją opublikowanego wcześniej przeglądu Cochrane.

Wprowadzenie

Regularna inhalacja wziewna hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej poprawia wyniki kliniczne u chorych na mukowiscydozę. Nie jest pewne, czy lepiej jest wdychać hipertoniczny roztwór soli fizjologicznej przed, podczas czy po oczyszczeniu dróg oddechowych technikami fizycznymi, ani czy lepiej wdychać go rano czy wieczorem. Szukaliśmy badań, w których porównano te różne schematy czasowe.

Okres wyszukiwania danych

Dane naukowe są aktualne do: 28 lutego 2019 roku.

Charakterystyka badań

Przegląd obejmował 3 badania, do których włączono 77 chorych na mukowiscydozę w wieku od 18 do 64 lat. Badania dotyczyły oceny wpływu wyboru czasu stosowania hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej w odniesieniu do technik oczyszczania dróg oddechowych. W badaniach odnotowano natychmiastowe wyniki po zakończeniu wdychania hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej przed, w trakcie lub po zastosowaniu technik fizycznego oczyszczania dróg oddechowych. Wszystkie badania były krótkoterminowe, obejmowały tylko jeden do trzech zabiegów w każdym schemacie czasowym.

Główne wyniki

Podczas gdy w zakresie wyników takich jak czynność płuc nie wykazano żadnej różnicy między schematami czasowymi, chorzy na mukowiscydozę dostrzegli, że wdychanie hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej przed zastosowaniem lub podczas stosowania technik oczyszczania dróg oddechowych może być bardziej skuteczne i satysfakcjonujące niż wdychanie go po oczyszczeniu dróg oddechowych. Nie znaleziono żadnych badań, w których porównano skuteczność porannej i wieczornej inhalacji. Długoterminowa skuteczność stosowania hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej została ustalona tylko w przypadku wdychania go dwa razy dziennie; jeżeli jednak tolerowana jest tylko jedna dawka na dobę, to pora dnia, w której wykonywana jest inhalacja może opierać się na wygodzie lub tolerancji chorego, aż do czasu opublikowania dalszych danych naukowych.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych była niska. Jedyne kwestie, które mogą mieć wpływ na jakość to fakt, że nie było możliwe, aby uczestnicy byli nieświadomi leczenia, które otrzymali. Ponieważ jednak badania były krótkoterminowe, a większość istotnych wyników opierała się na postrzeganej skuteczności, czas podania hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej wymaga dalszych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Matuszczak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information