زمان‌بندی استنشاق سالین هیپرتونیک در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک

سوال مطالعه مروری

ما شواهد مربوط به این موضوع را که زمان‌بندی (در رابطه با تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی یا در رابطه با زمان استنشاق در روز) استفاده از سالین هیپرتونیک (hypertonic saline) (محلول آب نمک قوی و استریل) از طریق یک نبولایزر باعث بهبود ویژگی‌های فیزیکی خلط می‌شود، سرفه را تحریک می‌کند، پیامدهای بالینی (مانند عملکرد ریه) را بهبود می‌بخشد، و تاثیر درک شده را از تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی در فیبروز سیستیک بهبود می‌بخشد یا خیر، مرور کردیم. این یک به‌روزرسانی از مرور کاکرین است که قبلا منتشر شده است.

پیشینه

استنشاق منظم سالین هیپرتونیک منجر به بهبود پیامدهای بالینی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک می‌شود. مشخص نیست استنشاق سالین هیپرتونیک پیش از پاک‌سازی راه‌های هوایی با استفاده از تکنیک‌های فیزیکی بهتر است یا حین پاک‌سازی یا پس از آن، و اینکه استنشاق آن هنگام صبح بهتر است یا هنگام عصر. ما به دنبال کارآزمایی‌هایی بودیم که رژیم‌های مختلف زمان‌بندی‌ را با یکدیگر مقایسه کردند.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا این تاریخ به‌روز هستند: 28 فوریه 2019.

ویژگی‌های مطالعه

این مرور شامل سه مطالعه با 77 فرد مبتلا به فیبروز سیستیک در سنین 18 تا 64 سال بود. این مطالعات به بررسی تاثیر زمان‌بندی استفاده از سالین هیپرتونیک استنشاقی در رابطه با تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی پرداختند. این مطالعات پیامدهای بلافاصله پس از استنشاق سالین هیپرتونیک را پیش از، در طول یا پس از انجام تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی، گزارش کردند. همه مطالعات كوتاه‌مدت بوده، و فقط شامل يک تا سه درمان در هر رژيم زمان‌بندی شده بودند.

نتایج کلیدی

در حالی که از نظر پیامدهایی مانند عملکرد ریه هیچ تفاوتی بین رژیم‌ها وجود نداشت، افراد مبتلا به فیبروز سیستیک به این نتیجه رسیدند که استنشاق سالین هیپرتونیک قبل یا حین استفاده از تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی، ممکن است موثرتر و رضایت‌بخش‌تر از استنشاق سالین هیپرتونیک پس از پاک‌سازی راه‌های هوایی باشد. هیچ مطالعه‌ای برای مقایسه استنشاق در صبح و عصر یافت نشد. اثربخشی طولانی‌مدت سالین هیپرتونیک فقط برای استنشاق‌های دو بار در روز اثبات شده است؛ با این حال؛ اگر فقط یک دوز در روز تحمل شود، زمانی از روز که در آن استنشاق انجام می‌شود، می‌تواند براساس راحتی مصرف یا تحمل‌پذیری آن باشد تا زمانی که شواهد بیشتری به‌دست بیاید.

کیفیت شواهد

به‌طور کلی، کیفیت شواهد پائین بود. تنها موضوعی که می‌تواند کیفیت مربوط به این واقعیت را تحت تاثیر قرار دهد، این است که کورسازی شرکت‌کنندگان نسبت به درمانی که دریافت می‌کردند، امکان‌پذیر نبود. با این حال، به دلیل اینکه مطالعات کوتاه‌مدت بوده و بیشتر نتایج معنی‌دار مبتنی بر اثربخشی درک ‌شده توسط بیماران بودند، زمان‌بندی تجویز و استفاده از سالین هیپرتونیک نیاز به مطالعه بیشتری دارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

زمان‌بندی استفاده از سالین هیپرتونیک استنشاقی تفاوتی اندک یا عدم تفاوت را در عملکرد ریه ایجاد می‌کند (شواهد با قطعیت پائین). با این حال، استنشاق سالین هیپرتونیک قبل یا حین اجرای تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی ممکن است اثربخشی و رضایت درک‌ شده را در بیمار به حداکثر میزان خود برساند. اثربخشی طولانی‌مدت سالین هیپرتونیک فقط برای استنشاق‌های دو بار در روز اثبات شده است؛ با این حال، اگر فقط یک دوز در طول روز تحمل شود، زمانی از روز که در آن استنشاق انجام می‌شود می‌تواند براساس راحتی یا تحمل‌پذیری آن باشد تا زمانی که شواهدی برای مقایسه این رژیم‌ها به‌دست بیاید.

همه کارآزمایی‌های شناسایی‌ شده دارای دوره‌های مداخله‌ای بسیار کوتاه‌مدتی بودند، بنابراین می‌توان پژوهش‌های طولانی‌مدت‌تری را برای بررسی تاثیرات ناشی از استفاده منظم انجام داد، که می‌توانند شامل بررسی تاثیر تغییرات در پایبندی به استفاده طولانی‌مدت، هم‌چنین تولید داده در مورد عوارض جانبی باشند که با استفاده طولانی‌مدت ایجاد می‌شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

استنشاق سالین هیپرتونیک (hypertonic saline) باعث بهبود رئولوژی (rheology) خلط، تسریع پاک‌سازی موکوسیلیاری و بهبود پیامدهای بالینی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک می‌شود. این یک به‌روزرسانی از مرور کاکرین است که قبلا منتشر شده است.

اهداف: 

تعیین اینکه زمان‌بندی استفاده از سالین هیپرتونیک استنشاقی (در رابطه با تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی یا در رابطه با زمان استنشاق در روز) تاثیری بر اثربخشی بالینی آن در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک دارد یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده مرتبط را از پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه فیبروز سیستیک در کاکرین، Physiotherapy Evidence Database (PEDro)، و مجموعه مقالات کنفرانس‌های بین‌المللی فیبروز سیستیک شناسایی کردیم.

تاریخ آخرین جست‌وجو در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های فیبروز سیستیک در گروه فیبروز سیستیک و اختلالات ژنتیکی در کاکرین: 28 فوریه 2019.

معیارهای انتخاب: 

هر کارآزمایی‌ای درباره سالین هیپرتونیک در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک که زمان‌بندی استنشاق در آن‌ها یک عنصر تصادفی در پروتکل مطالعه بود: استنشاق تا شش ساعت پیش از انجام تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی در مقایسه با استنشاق حین انجام تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی در مقایسه با استنشاق تا شش ساعت پس از انجام تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی؛ یا استنشاق در صبح در مقایسه با استنشاق در عصر با هر تعریفی که نویسنده ارائه کرده باشد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، کارآزمایی‌های شناسایی‌شده را برای ورود بالقوه به این مرور ارزیابی کردند. قطعیت شواهد با استفاده از درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی شد.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوها 104 گزارش کارآزمایی را شناسایی کردند كه توسط 51 کارآزمایی ارائه شده بودند، از این تعداد سه کارآزمایی متقاطع (که داده‌های مربوط به 77 شركت‌كننده را ارائه کردند) معیارهای ورود را داشتند. ما سه مقایسه را ارائه می‌دهیم: استنشاق پیش از انجام تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی در برابر استنشاق حین انجام تکنیک‌ها؛ استنشاق پیش از انجام تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی در برابر استنشاق پس از انجام تکنیک‌ها؛ و استنشاق حین انجام تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی در برابر استنشاق پس از انجام تکنیک‌ها. یک کارآزمایی (50 شرکت‌کننده)، با طراحی سه-بازویی، برای هر سه مقایسه واجد شرایط بود. هیچ کارآزمایی‌ای به مقایسه استنشاق سالین هیپرتونیک در صبح با استنشاق آن در عصر نپرداخت.

شواهدی که از این سه کارآزمایی به دست آمد، از کیفیت پائینی برخوردار بودند که به دلیل محدودیت‌ها (خطر بالای سوگیری (bias) ناشی از کورسازی) و غیرمستقیم بودن (همه شرکت‌کنندگان بزرگسال هستند، و بنابراین برای کودکان قابل استفاده نیست) کاهش سطح پیدا کردند. دوره‌های مداخله از یک درمان تا سه درمان در یک روز متغیر بود. هیچ تفاوت بالینی مهمی بین رژیم‌های زمان‌بندی استفاده از سالین هیپرتونیک استنشاقی قبل از اجرای تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی، حین یا پس از آن در میانگین مقدار بهبود در عملکرد ریه یا نمرات نشانه‌ها وجود نداشت (77 شرکت‌کننده)، مقایسه بین-گروهی غیر-معنی‌دار بود (شواهد با قطعیت پائین). در حالی که ممکن است تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در رتبه‌بندی رضایت بیمار هنگام استنشاق سالین هیپرتونیک پیش از انجام تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی در برابر استنشاق حین اجرای تکنیک‌ها وجود داشته باشد (64 شرکت‌کننده) (با 95% فاصله اطمینان (CI) که شامل هر دو احتمال بالاتر و پایین‌تر بودن رتبه‌بندی رضایت بود)، رضایت ممکن است در یک مقیاس 100 میلی‌متری هنگام استنشاق پس از اجرای تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی در مقایسه با استنشاق پیش از تکنیک‌ها: تفاوت میانگین (MD): 20.38 میلی‌متر (95% فاصله اطمینان (CI):12.10 تا 28.66) و در مقایسه با استنشاق حین انجام تکنیک‌ها: MD؛ 14.80 میلی‌متر (95% CI؛ 5.70 تا 23.90) کمتر باشد. اثربخشی درک ‌شده نتایج مشابهی را نشان داد: تفاوت اندک یا عدم تفاوت در استنشاق قبل از انجام تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی در برابر استنشاق حین انجام تکنیک‌ها (64 شرکت‌کننده)؛ ممکن است هنگام استنشاق پس از انجام تکنیک‌های پاک‌سازی راه‌های هوایی در مقایسه با استنشاق قبل از تکنیک‌ها (MD: 10.62؛ 95% CI؛ 2.54 تا 18.70)؛ و هم‌چنین در مقایسه با استنشاق حین انجام تکنیک‌ها (MD: 15.60؛ 95% CI؛ 7.55 تا 23.65) کمتر باشد. کیفیت زندگی یا حوادث جانبی در هیچ یک از کارآزمایی‌ها گزارش نشدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information