Czy akupunktura i interwencje pokrewne pomagają palaczom, którzy próbują rzucić palenie

Przeanalizowaliśmy dane naukowe na temat stosowania akupunktury, akupresury, terapii laserowej lub elektrycznej stymulacji jako pomocy osobom próbującym rzucić palenie.

Wprowadzenie

Akupunktura to tradycyjna chińska metoda leczenia, polegająca głównie na wprowadzeniu przez skórę cienkiej igły w określonych punktach ciała. Określone punkty stymuluje się igłą ręcznie lub za pomocą prądu elektrycznego (elektroakupunktury). Interwencje pokrewne, w których te punkty stymuluje się bez użycia igieł to akupresura, stymulacja laserem i stymulacja elektryczna. Igły i akupresurę można stosować tylko podczas sesji terapeutycznych lub można używać stymulacji ciągłej za pomocą igły lub koralików założonych na stałe lub specjalnych nasion przyklejonych do odpowiednich punktów ciała poddawanych akupresurze. Celem tych zabiegów jest zmniejszenie objawów odstawienia, występujących u osób, które próbują rzucić palenie. W przeglądzie oceniano badania porównujące leczenie aktywne z zabiegiem pozorowanym lub z innym postępowaniem, takim jak tylko porada, lub skutecznym leczeniem, takim jak nikotynowa terapia zastępcza (NRT) lub poradnictwo Zabieg pozorowany polega na wprowadzeniu igły lub stosowaniu ucisku w punktach innych niż te uważane za aktywne, lub przy użyciu nieprawdziwych igieł, które nie przechodzą przez skórę albo nieaktywnego lasera lub urządzeń do elektrostymulacji. Takie postępowanie kontrolne stosuje się po to, aby pacjenci nie wiedzieli, czy otrzymują leczenie aktywne czy nie.

Aby ocenić, czy była trwała korzyść we wspomaganiu rzucenia palenia przyjrzeliśmy się odsetkom osób, które nie paliły przez co najmniej 6 miesięcy po dacie rzucenia palenia. Zwróciliśmy także uwagę na wyniki krótkoterminowe, do 6 tygodni od daty rzucenia palenia. Pokazanie korzyści po 6 miesiącach uważa się za konieczne, aby wykazać, że dane leczenie może pomóc trwale rzucić palenie.

Charakterystyka badań

Włączyliśmy 38 badań z randomizacją opublikowanych do października 2013 r. W badaniach oceniano szereg interwencji i postępowań kontrolnych. Określone punkty poddawane stymulacji, liczby sesji i stosowanie ciągłej stymulacji różniły się między badaniami. W 3 badaniach (393 osób) akupunkturę porównano do grupy kontrolnej w postaci listy oczekujących. W 19 badaniach (1588 osób) porównywano akupunkturę aktywną i pozorowaną, ale tylko w 11 z tych badań obserwowano chorych przez 6 miesięcy lub dłużej. W 3 badaniach (253 osoby) porównywano akupresurę do pozornej akupresury, ale w żadnym z badań nie obserwowano chorych przez dłuższy okres czasu. W 2 badaniach stosowano stymulację laserem, a w 6 (634 osób) - elektrostymulację. Ogólna jakość danych była umiarkowana.

Główne wyniki

Wyniki 3 badań porównujących akupunkturę do listy oczekujących, w których podano dane dotyczące długoterminowej abstynencji nie wskazują jednoznacznie na korzyść. W badaniach dotyczących akupunktury w porównaniu z pozorowaną akupunkturą, stwierdzono słabe dane wskazujące na niewielką korzyść w obserwacji krótkoterminowej, ale nie stwierdzono długoterminowej korzyści. Akupunktura była mniej skuteczna niż nikotynowa terapia zastępcza (NTZ) i nie okazała się lepsza niż poradnictwo. Ograniczone dane wskazują na to, że akupresura jest lepsza niż akupresura pozorowana w krótkiej obserwacji, ale nie ma danych wskazujących na efekt długoterminowy. W analizie podgrupy badań, w których leczenie obejmowało ciągłą stymulację, wyniki badań, w których wykorzystywano ciągłą akupresurę punktów na uchu wskazywały na największy efekt w krótkiej obserwacji. Dane z 2 badań z zastosowaniem stymulacji laserowej były niespójne. Wyniki 7 badan, w których porównywano elektrostymulację z pozorowaną elektrostymulacją nie wskazują na korzyści.

W tym przeglądzie nie zidentyfikowaliśmy spójnych danych wskazujących na to, że aktywna akupunktura lub metody pokrewne zwiększają liczbę ludzi, którzy mogliby skutecznie rzucić palenie. Jednak niektóre techniki mogą być lepsze niż niestosowanie leczenia, przynajmniej w krótkim okresie, a nie ma wystarczających danych, aby wykluczyć możliwość, że ich efekt może być większy niż placebo. Prawdopodobnie mogą być mniej skuteczne niż obecnie stosowane interwencje o udowodnionej skuteczności. Są bezpieczne, gdy prawidłowo stosowane.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie i redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information