Akupunktura i slični postupci za prestanak pušenja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz kontroliranih pokusa na ljudima u kojima je istraženo mogu li akupunktura, akupresura, laserska terapija ili električna stimulacija pomoći osobama koje pokušavaju prestati pušiti.

Dosadašnje spoznaje

Akupunktura je tradicionalna kineska metoda u kojoj se općenito koriste tanke igle koje se ubadaju kroz kožu na određena mjesta na tijelu. Igle se mogu stimulirati rukom ili korištenjem električne struje (elektroakupunktura). Slične terapije, kod kojih se te točke stimuliraju bez korištenja igala, uključuju akupresuru, lasersku terapiju ili električnu stimulaciju. Igle i akupresura mogu se koristiti tijekom terapijskih seansi ili se radi trajna stimulacija pomoću igala ili kuglica ili drugih predmeta koji se pričvrste za akupresurne točke. Cilj tih terapija je ublažiti simptome ustezanja koji se javljaju kad osobe pokušaju prestati pušiti. Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je studije u kojima je napravljena usporedba aktivne terapija i lažne terapije ili bilo koje druge kontrolne situacije, kao što je, primjerice, davanje samo savjeta, ili davanje djelotvorne terapije kao što je zamjenska nikotinska terapija ili savjetovanje. Lažne terapije uključuju umetanje igala ili pravljenje pritiska na druge točke u tijelu za koje se ne vjeruje da izazivaju ikakav aktivni učinak, ili korištenje lažnih igala koje ne prolaze kroz kožu, ili korištenje isključenog lasera ili uređaja za električnu stimulaciju. Korištenje takvih kontrolnih postupaka omogućuje nam da pacijenti ne znaju da li primaju aktivnu terapiju ili su u kontrolnoj skupini.

Kako bi se procijenilo ima li dugotrajne koristi od tih terapija za pomaganje ljudima u prestanku pušenja istraženo je koliki broj ljudi je prestao pušiti kroz najmanje 6 mjeseci nakon datuma prestanka pušenja. Također su se istražili kratkoročni učinci, do 6 tjedana nakon datuma prestanka pušenja. Dokazi o djelotvornosti nakon 6 mjeseci smatraju se potrebnim kako bi se pokazalo da terapija zaista može trajno pomoći ljudima u prestanku pušenja.

Značajke istraživanja

U sustavni pregled uključeno je 38 randomiziranih kontroliranih istraživanja koja su objavljena do listopada 2013. U tim su studijama istraženi različiti postupci i različite kontrole. Studije su se razlikovale po točkama koje su na tijelu korištene za stimulaciju, broju terapija i da li je korištena trajna stimulacija. Tri studije (393 ispitanika) usporedile su akupunkturu i kontrolne ispitanike na listi čekanja za terapiju. Devetnaest studija (1588 ispitanika) usporedilo je aktivnu akupunkturu i lažnu akupunkturu, ali svega 11 od tih studija pratilo je ispitanike dugoročno, 6 mjeseci ili dulje. Tri studije (253 ispitanika) usporedile su akupresuru s lažnom akupresurom, ali nijedna nije pratila ispitanike kroz dulje razdoblje. Dvije studije koristile su lasersku stimulaciju, a 6 studija (634 osobe) elektrostimulaciju. Ukupna kvaliteta dokaza bila je umjerena.

Ključni rezultati

Tri studije koje su ispitale akupunkturu u usporedbi s kontrolnim ispitanicima na listi čekanja, i koje su prikazale rezultate za dugoročni prestanka pušenja, nisu dale jasne dokaze o djelotvornosti akupunkture. Kad se akupunktura usporedila s lažnom akupunkturom nađeni su slabi dokazi o malom kratkotrajnom korisnom učinku, ali nije bilo dugoročne koristi za prestanak pušenja. Akupunktura je bila manje djelotvorna nego zamjenska nikotinska terapija, a nije se pokazalo da je bolja od savjetovanja. Pronađeni su ograničeni dokazi da je akupresura bolja od lažne akupresure kroz kratko razdoblje, ali nisu nađeni dokazi o dugoročnoj koristi za prestanak pušenja. Analiza pojedinih podskupina ispitanika u studijama u kojima je terapija uključila trajnu stimulaciju pokazala je da su one u kojima je trajna akupresura korištena na određenim točkama na uhu imala najdulji kratkoročni učinak. Dokazi iz dva istraživanja u kojima je analizirana stimulacija laserom nisu bili dosljedni. Sedam studija o elektrostimulaciji nije pokazalo da je ta terapija djelotvornija od lažne elektrostimulacije.

Sustavni pregled nije našao dosljedne dokaze da je aktivna akupunktura ili slične terapije povećala broj ljudi koji su uspješno prestali pušiti. Međutim, neke od tih metoda možda su bolje nego nikakva terapija, barem kratkoročno, i nema dovoljno dokaza da bi se potpuno odbacila mogućnost da mogu imati učinak bolji od placeba. Vjerojatno su manje djelotvorni nego trenutne terapije koje se temelje na dokazima. Ako se ispravno primjene, te su terapije sigurne.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information