Indeks

Stosowanie klonidyny podczas bolesnych zabiegów i stanów chorobowych u niemowląt
Stosowanie kofeiny w zapobieganiu urazom i błędom u pracowników zmianowych
Stosowanie konopi w schizofrenii
Stosowanie kortykosteroidów, z uwzględnieniem ACTH (hormon adrenokortykotropowy), w leczeniu dziecięcej padaczki innej niż padaczka o typie napadów zgięciowych
Stosowanie ksylitolu (cukru brzozowego) w zapobieganiu zapaleniu ucha środkowego u dzieci do 12 lat 
Stosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu otępienia
Stosowanie L-karnityny w celu poprawy czynności poznawczych u osób bez zaburzeń poznawczych
Stosowanie leczenia przeciwgruźliczego w celu utrzymania remisji u pacjentów z chorobą Crohna
Stosowanie leków blokujących receptory histaminowe w pokrzywce
Stosowanie leków obkurczających naczynia we wstrząsie
Stosowanie leków poprawiających przepływ krwi u osób ze słabym krążeniem krwi w żyłach kończyn dolnych
Stosowanie leków przeciwbólowych u dzieci z infekcjami ucha środkowego
Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u kobiet z depresją poporodową
Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w zapobieganiu depresji zimowej (depresji sezonowej)
Stosowanie leków przeciwfibrynolitycznych w celu zmniejszenia utraty krwi podczas operacyjnej korekcji skoliozy (nieprawidłowej krzywizny kręgosłupa) u dzieci
Stosowanie leków rozrzedzających krew (antykoagulantów, leków przeciwkrzepliwych) u chorych na nowotwory złośliwe
Stosowanie leków rozrzedzających krew w początkowym leczeniu zakrzepów krwi u pacjentów z chorobą nowotworową
Stosowanie leków w celu zmniejszenia stanów lękowych u nieuleczalnie chorych u kresu życia
Stosowanie leków w wysokim ciśnieniu tętniczym u dzieci
Stosowanie masażu leczniczego w zapobieganiu odleżynom
Stosowanie melatoniny jako dodatkowego leczenia w padaczce
Stosowanie metadonu w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych
Stosowanie modlitwy wstawienniczej w celu poprawy złego stanu zdrowia
Stosowanie N-acetylocysteiny u chorych z ostrą niewydolnością wątroby niezwiązaną z przedawkowaniem paracetamolu
Stosowanie nici dentystycznej w celu zmniejszenia chorób dziąseł i próchnicy
Stosowanie obturatorów (zasłonek na oko) w otarciach rogówki
Stosowanie ochraniaczy biodrowych w celu zapobiegania złamaniom kości udowej u osób starszych
Stosowanie ogrzewanego i nawilżanego powietrza podczas przeziębienia
Stosowanie oksandrolonu u dziewcząt z zespołem Turnera w wieku do 18 lat leczonych hormonem wzrostu
Stosowanie oksykodonu w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych
Stosowanie oleju rybnego u osób po przeszczepieniu nerki
Stosowanie opatrunków alginianowych w owrzodzeniach żylnych podudzi
Stosowanie opatrunków wewnętrznych w celu ułatwienia gojenia jam ropni odbytu
Stosowanie pentoksyfiliny u kobiet chorych na endometriozę
Stosowanie perazyny w schizofrenii
Stosowanie pozycjonerów snu u dzieci z porażeniem mózgowym
Stosowanie prebiotyków u niemowląt w celu zapobiegania chorobom alergicznym i alergiom pokarmowym
Stosowanie preparatów witaminowo-mineralnych w połączeniu z pokarmem uzupełniającym w celu poprawy stanu zdrowia i odżywienia u dzieci poniżej drugiego roku życia
Stosowanie probiotyków w przewlekłej biegunce u dzieci
Stosowanie produktów do mycia rąk bez spłukiwania w celu zmniejszenia absencji wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Stosowanie płynów do płukania jamy ustnej z chlorheksydyną w celu zmniejszenia występowania zapalenia dziąseł i narastania płytki nazębnej
Stosowanie płynów do płukania jamy ustnej z fluorem w celu zapobiegania próchnicy zębów u dzieci i młodzieży
Stosowanie płynów u osób z ostrym bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych
Stosowanie rehabilitacji opartej na ćwiczeniach fizycznych w niewydolności serca
Stosowanie różnych antybiotyków w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u zdrowych dzieci poniżej 18. roku życia w szpitalu i lecznictwie ambulatoryjnym
Stosowanie roztworów soli o większym stężeniu w celu utrzymania odpowiedniej ilości płynów podczas zabiegu operacyjnego
Stosowanie rytuksymabu w celu eliminacji inhibitora u chorych na nabytą hemofilię A
Stosowanie salbutamolu (albuterolu) w leczeniu przejściowych zaburzeń oddychania u noworodków
Stosowanie shengmai (tradycyjnego chińskiego leku ziołowego) u chorych z niewydolnością serca
Stosowanie siarczanu magnezu w leczeniu zapalenia oskrzelików u dzieci do 2. roku życia
Stosowanie skal oceny endoskopowej w celu określania stopnia aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna.
Stosowanie statyn w celu opóźnienia wystąpienia i progresji zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem
Stosowanie sulodeksydu w żylnych owrzodzeniach podudzi
Stosowanie suplementów diety w leczeniu bólu w czasie menstruacji
Stosowanie suplementów z kory sosny w leczeniu różnych chorób przewlekłych
Stosowanie terapii lustrzanej w celu poprawy zdolności ruchowych u chorych po udarze mózgu
Stosowanie termopunktury w celu łagodzenia skutków ubocznych chemioterapii lub radioterapii u chorych na nowotwór
Stosowanie topiramatu w leczeniu drżenia samoistnego
Stosowanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych i pokrewnych w leczeniu moczenia nocnego u dzieci
Stosowanie witaminy E w leczeniu łagodnych zaburzeń poznawczych i choroby Alzheimera
Stosowanie wysokobiałkowych doustnych suplementów pokarmowych u chorych na przewlekłą chorobę nerek wymagających dializ
Stosowanie zielonej herbaty w celu utraty i utrzymania masy ciała u dorosłych z nadwagą lub otyłością
Strategia Rozwoju
Strategie badań przesiewowych w kierunku nadciśnienia tętniczego
Strategie mające na celu poprawę przestrzegania terapii chelatującej żelazo u osób z niedokrwistością sierpowatą lub talasemią
Strategie opieki zdrowotnej w celu zidentyfikowania prawdopodobnej lub definitywnej hipercholesterolemii rodzinnej w podstawowej opiece zdrowotnej i innych warunkach świadczenia opieki
Strategie pomagające w komunikacji u dorosłych z rurką dotchawiczą
Strategie ułatwiające chorym na astmę prawidłowe używanie inhalatora
Strategie ułatwiające chorym na astmę stosowanie steroidów wziewnych zgodnie z zaleceniami.
Strategie wykrywania raka jelita grubego u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
Studenci Cochrane
Stymulacja mózgu nieoperacyjna w leczeniu przewlekłego bólu u dorosłych.
Styrypentol w leczeniu wspomagającym ogniskowej padaczki lekoopornej
Sulpiryd w porównaniu z placebo w leczeniu schizofrenii
Sultiam jako leczenie uzupełniające w padaczce
Sumatryptan w połączeniu z naproksenem w leczeniu ostrych napadach migreny u dorosłych
Suplement diety Souvenaid® stosuje się jako środek zapobiegający otępieniu lub opóźniający pogorszenie funkcji poznawczych u chorych na chorobę Alzheimera.
Suplementacja antyoksydantów w zapobieganiu zgonom u osób zdrowych i u pacjentów z różnymi chorobami
Suplementacja cynku w celu poprawy stanu zdrowia i zwiększenia przeżywalności u niemowląt poniżej 6. miesiąca życia
Suplementacja długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u donoszonych noworodków
Suplementacja długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wśród matek karmiących piersią
Suplementacja enzymów trzustkowych u osób z mukowiscydozą
Suplementacja fluoru u kobiet w ciąży w celu zapobiegania próchnicy zębów mlecznych u ich dzieci
Suplementacja glutaminą w celu zapobiegania powikłaniom i zgonom wśród wcześniaków
Suplementacja jodu u kobiet przed, w trakcie lub po ciąży.
Suplementacja kwasu foliowego w ciąży
Suplementacja mikroelementów u osób dorosłych zakażonych wirusem HIV nie będących w ciąży
Suplementacja mleka matki białkiem w celu wspierania wzrostu wcześniaków
Suplementacja selenu w chorobie Hashimoto
Suplementacja wapnia w okresie ciąży jako profilaktyka zaburzeń związanych z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi i towarzyszących problemów
Suplementacja węglowodanów w mleku matki celem poprawy wzrostu wcześniaków
Suplementacja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) u dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
Suplementacja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w okresie niemowlęcym w zapobieganiu występowania alergii
Suplementacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi w padaczce lekoopornej
Suplementacja witamin i minerałów u kobiet w ciąży
Suplementacja witaminą A w zapobieganiu chorobom i zgonom u niemowląt w wieku od jednego do sześciu miesięcy
Suplementacja witaminą B6 (pirydoksyna) w okresie ciąży lub porodu w celu poprawy wyników matki i noworodka
Suplementacja witaminą K w profilaktyce chorób układu krążenia
Suplementacja witaminy A w zapobieganiu chorobom i zgonom u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat
Suplementacja witaminy C w ciąży
Suplementacja witaminy C w profilaktyce chorób układu krążenia.
Suplementacja witaminy C w profilaktyce i leczeniu zapalenia płuc
Suplementacja witaminy D u kobiet w ciąży
Suplementacja witaminy D u niemowląt karmionych piersią w celu zapobiegania niedoborom witaminy D i poprawy stanu kości
Suplementacja witaminy D w leczeniu anemii sierpowatej
Suplementacja witaminy D w leczeniu przewlekłych chorób wątroby
Suplementacja witaminy D w zapobieganiu infekcjom u dzieci do piątego roku życia
Suplementacja witaminy E w ciąży
Suplementy diety w zapobieganiu depresji poporodowej
Suplementy diety w zapobieganiu i leczeniu odleżyn
Suplementy kwasu foliowego przyjmowane przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży (do 12. tygodnia) w profilaktyce wad wrodzonych
Suplementy pokarmowe u chorych leczonych z powodu czynnej gruźlicy
Suplementy selenu dla dorosłych, którzy są krytycznie chorzy
Suplementy z pikolinianem chromu dla osób dorosłych z nadwagą lub otyłością
Świadczenia uzupełniające w celu poprawy długoterminowych następstw pobytu na oddziale intensywnej terapii
Świadczenie i przyjmowanie opieki przedporodowej
Światło słoneczne w zapobieganiu i leczeniu hiperbilirubinemii u noworodków
Swoista immunoterapia alergenowa w leczeniu egzemy (atopowego zapalenia skóry)
Sylodosyna w leczeniu objawów ze strony dolnych dróg moczowych u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego
Systematyczne badania przesiewowe i ocena samopoczucia psychospołecznego oraz potrzeb opiekuńczych osób chorych na raka
Systematyczne zwiększanie spożywanej codziennie porcji mleka jako metoda leczenia alergii na mleko
Szczepienia ochronne w zapobieganiu grypie sezonowej i jej powikłaniom wśród osób w wieku 65 lat i starszych
Szczepienia przeciw grypie w grupie zdrowych dzieci
Szczepienia przeciw pneumokokom w okresie ciąży jako profilaktyka infekcji u niemowląt
Szczepienia przeciwko HPV w celu zapobiegania rakowi i zmianom przedrakowym w obrębie szyjki macicy
Szczepienia w prewencji biegunki rotawirusowej: szczepienia w praktyce
Szczepienia w zapobieganiu grypy u zdrowych dorosłych
Szczepienia w zapobieganiu infekcjom pneumokokowym u dorosłych
Szczepienia w zapobieganiu zachorowaniom na półpasiec u osób starszych
Szczepionka pneumokokowa w zapobieganiu ostremu zapaleniu ucha środkowego u dzieci
Szczepionki przeciw grypie w zapobieganiu chorobom układu krążenia
Szkolenie na trenażerze laparoskopowym rezydentów chirurgii ogólnej bez wcześniejszego doświadczenia laparoskopowego
Szkolenie na trenażerze laparoskopowym rezydentów chirurgii ogólnej z niewielkim doświadczeniem laparoskopowym
Szkolenie w zakresie umiejętności społecznych u dzieci w wieku 5 do 18 lat z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi
Szkolenie z umiejętności komunikacji dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pracujących z chorymi na ciężką chorobą psychiczną
Szkolne programy badań profilaktycznych prowadzone w celu poprawy zdrowia jamy ustnej u dzieci
Szkoły kręgosłupa w ostrym i podostrym nieswoistym bólu krzyża
Sztuczne wszczepialne soczewki z filtrem światła niebieskiego w celu ochrony plamki żółtej (tylna część oka) po zabiegu usunięcia zaćmy
Szybka diagnostyka przyłóżkowa pacjenta w celu wczesnego wykrycia dorosłych, u których mogą wystąpić trudności podczas intubacji
Słodki smak dla złagodzenia bólu związanego z nakłuciem u dzieci od 1. do 16. roku życia.
Tai Chi w leczeniu osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Takrolimus stosowany miejscowo w atopowym zapaleniu skóry
Techniki chirurgiczne usuwania zębów mądrości z żuchwy
Techniki deeskalacyjne a agresja lub pobudzenie o podłożu psychotycznym
Techniki relaksacyjne łagodzące ból przy porodzie
Technologia rzeczywistości wirtualnej jako użyteczne narzędzie rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona.
Technologie wspomagające pamięć u osób z demencją
Telerehabilitacja dla osób słabowidzących
Terapia antybiotykowa w zapobieganiu zakażeniom u chorych po ostrym udarze mózgu
Terapia BCG lub mitomycyną C w leczeniu nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego
Terapia elektromagnetyczna w leczeniu odleżyn
Terapia grupowa w celu poprawy sprawności ruchowej pacjentów po udarze mózgu
Terapia hormonem wzrostu u osób z talasemią
Terapia inhalacyjna z zastosowaniem helioksu w zapaleniu oskrzelików u niemowląt
Terapia lekami złożonymi w zapobieganiu chorobom serca i udarom mózgu.
Terapia logopedyczna u dzieci z dyzartrią nabytą przed ukończeniem 3. roku życia
Terapia logopedyczna w przypadku chronicznego kaszlu
Terapia medytacyjna w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
Terapia miofunkcjonalna (ćwiczenia jamy ustnej i gardła) u osób borykających się z obturacyjnym bezdechem sennym
Terapia mowy i języka w chorobie Parkinsona przebiegającej z zaburzeniami mowy
Terapia oparta na symulowanej obecności u osób z otępieniem
Terapia poznawczo-behawioralna u osób chorych na astmę
Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu dorosłych cierpiących na szumy uszne
Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu lęku u dzieci i młodzieży
Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
Terapia przeciwgrzybicza stosowana na skórę w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry
Terapia psychologiczna w leczeniu choroby wieńcowej
Terapia relaksacyjna w zapobieganiu i leczeniu przedwczesnego porodu
Terapia sekwencyjna pierwszego wyboru w porównaniu ze standardową terapią potrójną w eradykacji Helicobacter pylori.
Terapia z udziałem zwierząt u osób z otępieniem
Terapia z użyciem leków przeciwdepresyjnych u kobiet z depresją poporodową
Terapia zajęciowa dla osób, u których wskutek udaru mózgu wystąpiły zaburzenia funkcji poznawczych
Terapia zajęciowa u dorosłych po udarze mózgu z trudnościami w zakresie codziennych czynności.
Terapia zastępcza enzymami trzustkowymi w leczeniu mukowiscydozy
Terapie komplementarne w trądziku pospolitym
Terapie psychologiczne w leczeniu pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline
Terapie psychologiczne w leczeniu pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline
Terapie psychologiczne w zapobieganiu depresji zimowej
Terapie psychologiczne w zapobieganiu zespołowi stresu pourazowego u dzieci i młodzieży
Terapie psychologiczne, których celem jest zmniejszenie uczucia zmęczenia u pacjentów z nieuleczalną chorobą nowotworową
Test wykrywający wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w porównaniu z testem Papanicolaou (Pap, cytologia; przyp.tłum.) w badaniach przesiewowych raka szyjki macicy
Testy wykrywające zeza u dzieci w wieku od jednego roku do sześciu lat w populacji ogólnej
Testy Xpert w kierunku aktywnej gruźlicy u dzieci
Testy z krwi w późnej ciąży w celu identyfikacji dzieci małych na wiek ciążowy i zagrożonych obumarciem
Tiamina w zapobieganiu i leczeniu Zespołu Wernickego-Korsakowa u osób nadużywających alkoholu
Tiazydy najlepszym wyborem przy nadciśnieniu tętniczym
Tlenek azotu w wydychanym powietrzu w procesie planowania leczenia astmy u osób dorosłych
Tlenoterapia hiperbaryczna w leczeniu ran przewlekłych
Toksyna botulinowa w leczeniu zeza
Topiramat w leczeniu młodzieńczej padaczki mioklonicznej
Tradycyjna technika założenia taśmy podcewkowej w nietrzymaniu moczu u kobiet
Tradycyjna ziołowa medycyna chińska w leczeniu otępienia naczyniopochodnego
Transfuzja płytek krwi u osób z niską ich liczbą przed operacją
Trening dla rodziców dzieci, w wieku od 5 do 18 lat, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD)
Trening mięśni, które powodują rozszerzanie i kurczenie ścian klatki piersiowej u chorych na mukowiscydozę
Trening uważności a poprawa samopoczucia u studentów medycyny i młodych lekarzy
Trening za pomocą powtarzalnych ćwiczeń w celu poprawy sprawności czynnościowej po udarze mózgu
Tromboliza w ostrej zakrzepicy żył głębokich
Tłumacz dane naukowe Cochrane
Tłuszcze omega-6 w profilaktyce i leczeniu chorób serca i naczyń
Udoskonalanie wdrażania polityki, działań i programów w zakresie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i przeciwdziałania otyłości w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Ulgi podatkowe dla rodzin zależne od zatrudnienia oraz ich wpływ na zdrowie osób dorosłych
Unikanie karmienia butelką podczas rozpoczynania karmienia piersią u wcześniaków
Unikanie spożywania przez matki w czasie ciąży i/lub laktacji produktów spożywczych zawierających antygeny w celu zapobiegania lub leczenia chorób atopowych u dziecka
Urządzenia do mechanicznego uciskania klatki piersiowej w zatrzymaniu krążenia.
Usunięcie cewnika wprowadzonego do żyły centralnej u dzieci i dorosłych z zakażeniem krwi spowodowanym przez drożdże z gatunku Candida .
Usuwanie woskowiny przy użyciu kropli do uszu
Usługi mające na celu skrócenie czasu hospitalizacji osób po ostrym udarze mózgu
Utrata słuchu po leczeniu nowotworów u dzieci obejmującym analogi platyny
Uzupełniające leczenie przeciwnowotworowe (po zastosowaniu wcześniejszej terapii) oparte na związkach platyny w leczeniu raka szyjki macicy we wczesnym stadium
Użycie komputera w celu samodzielnej kontroli cukrzycy typu 2
Użycie mniej niż czterech portów w porównaniu z użyciem czterech portów podczas cholecystektomii laparoskopowej
Użycie rekombinowanego hormonu wzrostu w celu zwiększenia wzrostu i poprawy stanu zdrowia u dzieci i młodych dorosłych chorujących na mukowiscydozę
Użycie wiatraków elektrycznych w celu zmniejszenia niepożądanych efektów zdrowotnych w trakcie fal upałów
Wczesne (rozpoczęte w ciągu 6 dni od urodzenia) stosowanie glikokortykosteroidów w profilaktyce dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków
Wczesne interwencje u osób obciążonych ryzykiem rozwoju psychozy
Wczesne podawanie dodatkowych pokarmów i płynów u zdrowych, karmionych piersią noworodków donoszonych
Wczesne przerwanie antybiotykoterapii w porównaniu z jej kontynuowaniem do czasu normalizacji liczby neutrofili u osób z nowotworem złośliwym przebiegającym z gorączką i małą liczbą neutrofili.
Wczesne rozpoczęcie żywienia dożylnego, w porównaniu z jego późnym rozpoczęciem, u ciężko chorych dzieci urodzonych w terminie i u późnych wcześniaków
Wdrażanie wytycznych dotyczących leczenia w opiece psychiatrycznej
Wiadomości tekstowe jako wsparcie pacjentów z chorobą serca w przyjmowaniu przepisanych leków zgodnie z zaleceniami
Wideo-informacje zwrotne dotyczące wrażliwości rodziców oraz przywiązania u dzieci
Wideorozmowy i ich wpływ na zmniejszenie poczucia izolacji społecznej i samotności u osób starszych
Więcej na temat tłumaczeń na język polski
Wielkość porcji, rozmiar opakowań oraz naczyń stołowych a zmiana preferencji i konsumpcji żywności, alkoholu oraz wyrobów tytoniowych
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) dla dzieci ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 w leczeniu zespołu suchego oka
Wilanterol w połączeniu z furoinianem flutykazonu w leczeniu przewlekłej astmy u dzieci i dorosłych
Witamina A w zapobieganiu ślepoty u dzieci chorych na odrę
Witamina C w zapobieganiu i leczeniu przeziębienia
Witamina D i jej pochodne w zapobieganiu złamaniom spowodowanym osteoporozą u osób starszych
Witamina D w zapobieganiu napadom astmy
Witaminy i minerały w leczeniu obniżonej płodności u kobiet
Witamy
Wolontariusz w Cochrane
Wortioksetyna w leczeniu depresji u dorosłych
Wprowadzenie przerw w pracy w celu zapobiegania schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i ich objawom u zdrowych pracowników
Wpływ aktywności fizycznej lub jej braku na częstość występowania, nasilenie i czas trwania ostrych zakażeń dróg oddechowych
Wpływ antykoncepcji opartej wyłącznie na progesteronie na masę ciala
Wpływ ćwiczeń fizycznych u dorosłych biorców płuc
Wpływ dezynfekcji skóry na zmniejszenie liczby zakażeń związanych z założeniem centralnego cewnika naczyniowego
Wpływ diety o zmniejszonej zawartości soli na ciśnienie tętnicze oraz stężenie wybranych hormonów i lipidów u osób z prawidłowym i podwyższonym ciśnieniem tętniczym
Wpływ domacicznego podawania hormonu ciążowego u kobiet z obniżoną płodnością podczas techniki wspomaganego rozrodu
Wpływ indywidualnych oczekiwań związanych z powrotem do zdrowia na odczuwanie bólu, ograniczenie aktywności i powrót do pracy w przypadku bólu krzyża
Wpływ interwencji, których celem jest poprawa jakości i dostępności wody, zapewnienie warunków sanitarnych oraz promowanie mycia rąk mydłem na rozwój fizyczny dzieci
Wpływ kakao na ciśnienie krwi
Wpływ koenzymu Q10 na niewydolność serca
Wpływ kofeiny u osób chorych na astmę
Wpływ leczenia cukrzycy typu 2 na upośledzenie funkcji poznawczych i demencję
Wpływ ograniczania stosowania smoczka na długość karmienia piersią u noworodków donoszonych

Strony