Leki przeciwbólowe dla zmniejszenia bólu spowodowanego leczeniem ortodontycznym

Pytanie badawcze

Czy leki przeciwbólowe przyjęte przed lub po zabiegu ortodontycznym pomagają złagodzić ból? Jeśli tak, które z nich działają najlepiej?

Wprowadzenie

Ból jest częstym skutkiem ubocznym leczenia ortodontycznego. Może on różnić się w zależności od wielkości przyłożonej siły i typu użytego aparatu ortodontycznego. Ból ten może również zmieniać się w ciągu pierwszych kilku dni po rozpoczęciu leczenia. Ból został określony jako najgorszy aspekt leczenia ortodontycznego i jest najczęstszym powodem, dla którego pacjenci chcą zaprzestać leczenia. Uważa się, że środki przeciwbólowe, zarówno podane doustnie jak i zaaplikowane bezpośrednio na tkliwy obszar jamy ustnej po rozpoczęciu leczenia łagodzą ból, czyniąc leczenie ortodontyczne bardziej komfortowym i akceptowalnym. Stosowane leki przeciwbólowe są zwykle tanie, łatwo dostępne, proste w użyciu i nie powodują poważnych działań niepożądanych.

Charakterystyka badań

Badacze współpracujący dla Cochrane Oral Health przeprowadzili przegląd istniejących badań, a dostępne dane są aktualne do 19 czerwca 2017 roku. Przegląd ten obejmuje 32 badania opublikowane od 1993 do 2016 roku, w których wzięło udział 3110 uczestników w wieku od 9 do 34 lat (2348 z nich zostało włączonych do analizy) przydzielonych losowo do grup otrzymujących:

1) lek przeciwbólowy lub brak leczenia

2) leki przeciwbólowe lub placebo (udawany lub "pozorowany" lek)

3) jeden lub inny lek przeciwbólowy

4) lek przeciwbólowy przyjmowany w różnych odstępach czasu.

Porównywano natężenie bólu odczuwanego przez uczestników. Prawie wszystkie dane naukowe pochodzą od dorosłych osób otrzymujących doustne leki przeciwbólowe w porównaniu z brakiem leczenia lub jeden doustny lek przeciwbólowy w porównaniu z innym środkiem przeciwbólowym. Dane naukowe podzielono na dwie główne grupy:

1) dorośli otrzymujący paracetamol lub

2) dorośli otrzymujący niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Niewielka ilość danych naukowych dotyczyła efektu działania środków miejscowo znieczulających i opioidów (tramadol).

Najważniejsze wyniki

Lek przeciwbólowy w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia

Odnaleźliśmy dane naukowe potwierdzające, że paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne i miejscowe środki znieczulające zmniejszały intensywność bólu 2, 6 i 24 godziny po zabiegu ortodontycznym w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia.

NLPZ w porównaniu z paracetamolem

Nie znaleźliśmy jednoznacznych danych naukowych świadczących o różnicy zmniejszenia intensywności bólu pomiędzy ibuprofenem, a paracetamolem 2, 6 lub 24 godziny po umieszczeniu separatorów (pomiędzy zębami) lub po umieszczeniu wstępnego łuku wyrównującego (niwelującego).

Prewencyjne podanie NLPZ a podanie po zabiegu

Znaleźliśmy kilka dowodów naukowych niskiej jakości wskazujących, że ibuprofen przyjęty 1 godzinę przed zabiegiem umieszczenia separatorów międzyzębowych istotnie redukuje intensywność bólu 2 godziny po zabiegu w porównaniu z przyjęciem ibuprofenu po zabiegu. Mimo to, po 6 i 24 godzinach nie odnotowano znaczącej różnicy.

NLPZ w porównaniu ze środkami znieczulającymi miejscowo

Nie ma danych naukowych wskazujących na różnicę pomiędzy tymi dwoma interwencjami.

Jakość danych naukowych

Dostępne dane naukowe dotyczące głównego wyniku złagodzenia bólu oceniono jako średniej lub niskiej jakości, natomiast jakość dotyczącą pozostałych danych oceniono na bardzo niską. Oceniliśmy, że tylko jedno badanie było obarczone niskim ryzykiem błędu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Kubala Redakcja: Maria Chomyszyn-Gajewska, Małgorzata Kołcz

Tools
Information