Leki stosowane w leczeniu zespołu stresu pourazowego

Dlaczego ten przegląd jest ważny?

Zespół stresu pourazowego (PTSD) występuje po doświadczeniu znacznej traumy i powoduje ogromne koszty osobiste i społeczne. Chociaż tradycyjnie PTSD leczy się za pomocą psychoterapii, terapia farmakologiczna również okazała się skuteczna w leczeniu tego schorzenia.

Kogo może zainteresować ten przegląd?

– Osoby cierpiące na PTSD.
– Ich rodziny i przyjaciół.
– Lekarzy pierwszego kontaktu, psychiatrów i farmaceutów.

Na jakie pytania odpowiada ten przegląd?

– Czy farmakoterapia jest skuteczna w zmniejszaniu nasilenia objawów u dorosłych cierpiących na PTSD?

Jakie badania uwzględniono w przeglądzie?

Uwzględniono badania porównujące leki z placebo i/lub grupą kontrolną. Badania obejmują dorosłych leczonych z powodu PTSD.
Do przeglądu włączyliśmy 66 badań, które obejmowały łącznie 7442 uczestników.

Jakich danych naukowych dostarcza nam ten przegląd?

Opierając się na danych umiarkowanej jakości, znaleziono dowody na korzystne działanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) wyrażone poprawą w zakresie nasilenia objawów PTSD, w porównaniu z placebo. Znaleziono również dane niskiej jakości świadczące o korzystnym wpływie stosowania mirtazapiny (lek przeciwdepresyjny blokujący receptory adrenergiczne i serotoninergiczne, NaSSA) oraz amitryptyliny (trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny) na nasilenie objawów PTSD. W oparciu o dane naukowe bardzo niskiej jakości, stwierdzono, że nie ma dowodów na korzystne działanie leków przeciwpsychotycznych, w porównaniu z placebo, w odniesieniu do liczby uczestników, u których w wyniku leczenia nastąpiła poprawa. W przypadku pozostałych klas leków nie znaleziono dowodów na korzystny wpływ stosowania tych leków na zmniejszenie nasilenia objawów PTSD.

Znaleziono dane świadczące o tym, że w grupie osób przyjmujących poszczególne leki z grupy SSRI, więcej uczestników zrezygnowało z leczenia nimi z powodu działań niepożądanych niż w grupie przyjmującej placebo, choć w grupach przyjmujących SSRI bezwzględne wskaźniki rezygnacji z leczenia były stosunkowo niskie .

Jakie powinny być następne kroki?

Większość danych naukowych na skuteczność farmakoterapii dotyczy leków z grupy SSRI stosowanych w leczeniu ostrej formy PTSD. Istnieje ciągła potrzeba opracowywania nowych metod farmakoterapii u chorych z PTSD.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Wacława Bagińska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information