Paracetamol (acetaminofen) w zapobieganiu lub leczeniu bólu u noworodków

Pytanie badawcze: Czy stosowanie paracetamolu jest skuteczne i bezpieczne w zapobieganiu lub leczeniu bólu spowodowanego wykonywaniem procedur medycznych, lub bólu pooperacyjnego, lub też bólu związanego ze stanem klinicznym u noworodków?

Wprowadzenie: Noworodki mają zdolność do odczuwania bólu. Niemowlęta leczone na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej są narażone na wiele bolesnych procedur medycznych. Zdrowe noworodki narażone są na ból podczas porodu wspomaganego w którym stosuje się wyciągacz próżniowy (próżnociąg, vacuum - przyp. tłum.) lub kleszcze lub podczas pobrania krwi w celach przeprowadzania badań przesiewowych.

Charakterystyka badania: Zidentyfikowaliśmy dziewięć badań, w których porównywano paracetamol z placebo lub innymi interwencjami zmniejszającymi ból u łącznie 728 noworodków. Wyszukiwanie literatury zaktualizowano w maju 2016 r.

Główne wyniki: Paracetamol nie zmniejszał bólu w przypadku nakłuwania pięty w porównaniu do placebo (woda lub syrop wiśniowy) lub w porównaniu z kremem EMLA (mieszanina lidokainy i prylokainy). Zastosowanie paracetamolu wiązało się z silniejszą reakcją na ból niż obserwowano w przypadku podawania glukozy. Paracetamol nie zmniejszał bólu wśród noworodków narażonych na poród z użyciem próżnociągu lub z zastosowaniem kleszczy, oraz zaobserwowano silniejszą reakcję noworodków na kolejne nakłucie pięty w 2. lub 3. dobie życia w porównaniu z placebo. W jednym badaniu podczas badania wzroku, paracetamol był skuteczny w zmniejszeniu bólu w porównaniu do wody, ale reakcja bólowa była silniejsza u noworodków, którym podawano paracetamol w porównaniu do noworodków otrzymujących sacharozę w stężeniu 24%. Noworodki leczone paracetamolem i morfiną w porównaniu z noworodkami, którym podawano samą morfinę, wymagały podania mniejszej dawki morfiny ogółem w okresie pierwszych 48 godzin po poważnej operacji w ramach klatki piersiowej lub jamy brzusznej. Paracetamol nie zmniejszał istotnie odczucia bólu podczas nakłucia pięty. Podawanie paracetamolu po porodzie wspomaganym może zwiększać reakcje bólowe niemowląt na bolesne procedury medyczne wykonywane w późniejszym czasie. Zastosowanie paracetamolu może zmniejszać całkowite zapotrzebowanie na morfinę podawaną po poważnych operacjach, jednakże dalsze badania są potrzebne w celu potwierdzenia stosowania paracetamolu w tym przypadku.

Jakość danych naukowych: Generalnie badania były dobrej jakości, jednak liczba noworodków włączonych w poszczególnych badaniach była mała. Ogólna jakość danych naukowych była niska.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information