Paracetamol (acetaminofen) za sprječavanje i liječenje boli u novorođenčadi

Istraživačko pitanje: Je li paracetamol siguran i učinkovit pri sprečavanju ili liječenju boli pri zahvatima ili nakon njih, ili boli povezanoj sa kliničkim stanjima novorođenčadi?

Dosadašnje spoznaje: Novorođenčad može osjećati bol. Novorođenčad na odjelima intenzivne njege može biti izložena različitim bolnim postupcima. Zdrava novorođenčad može biti izložena boli ukoliko je rođenje obavljeno vaginalnom asistencijom uz vakuumsku ekstrakciju, forceps ili pri uzimanju uzorka krvi za analizu.

Rezultati istraživanja: Autori su pronašli 9 kliničkih istraživanja koja su usporedila ima li razlike između davanja paracetamola i placeba u 728 novorođenčadi s ciljem smanjenja boli. Pretraživanje literature provedeno je zadnji put u svibnju 2016.

Ključni rezultati: Paracetamol nije smanjio bol tijekom uboda lancete u petu u usporedbi s placebom (voda ili sirup od višnje) niti u usporedbi sa EMLA kremom. Paracetamol je bio povezan sa jačim osjetom boli nego kad je placebo bio šećer. Paracetamol nije smanjio bol u novorođenčadi rođenoj uz pomoć vakuum ekstrakcije ili forcepsa, a njihov osjet boli bio je izraženiji u prva tri dana života pri uzimanju krvi iz pete. Pri pregledu očiju, paracetamol nije bio učinkovitiji od placeba (vode) u smanjivanju boli u jednoj studiji. Odgovor na bolni podražaj bio je jači u novorođenčadi koja je bila pod paracetamolskom terapijom od one novorođenčadi koja je kao placebo dobila 24% saharozu. U novorođenčadi liječenoj paracetamolom i morfinom, ukupna potreba za morfinom nakon 48 sati od zahvata na području prsa ili trbuha, bila je manja od potrebe za paracetamolom. Paracetamol nije značajno ublažio bol tijekom uboda lancete u petu. Davanje paracetamola nakon potpomognutog porođaja može pojačati kasniji odgovor na bol. Paracetamol može smanjiti potrebu za morfinom nakon zahvata, te su daljnja istraživanja potrebna za uporabu paracetamola na ovaj način.

Kvaliteta dokaza: Općenito, istraživanja su bila dobre kvalitete. Međutim, broj novorođenčadi uključenih u ta istraživanja bio je nizak. Ukupna kvaliteta dokaza bila je niska.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Vladimir Bulić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information