Pojedyncza dawka ibuprofenu i oksykodonu w ostrym bólu pooperacyjnym u dorosłych

Ostry ból jest często odczuwany zaraz po urazie, a większość ludzi, u których nie zostanie podjęte leczenie przeciwbólowe, będzie po operacji odczuwała ból w umiarkowanym lub silnym natężeniu. W większości przypadków, choć nie we wszystkich, ból może być leczony środkami przeciwbólowymi podawanymi doustnie. Jest wiele dostępnych doustnych leków przeciwbólowych, a niniejszy przegląd jest jednym z serii przeglądów oceniających skuteczność poszczególnych leków podawanych w określonych dawkach.

Przegląd ten ocenia skuteczność ibuprofenu podawanego łącznie z oksykodonem w stałych dawkach. Oba leki są powszechnie stosowanymi środkami przeciwbólowymi, które działają w różnych mechanizmach. Wiadomo, że połączenie dwóch środków przeciwbólowych w jednej tabletce zapewnia większą ulgę w bólu w porównaniu z przyjmowaniem tych środków oddzielnie w tej samej dawce.

Przegląd ten przedstawia dane pochodzące z 3 badań klinicznych z udziałem 1202 osób, u których występował umiarkowany lub silny ból po usunięciu ostatniego zęba trzonowego (tzw. zęba mądrości), po operacji w obrębie jamy brzusznej lub miednicy. Takie sytuacje są powszechnie wykorzystywane do oceny skuteczności środków przeciwbólowych, ponieważ wyniki mają zastosowanie również w innych rodzajach ostrego bólu pourazowego. Szacunkowe dane dotyczące skuteczności leków przeciwbólowych są bardzo zbliżone w różnych rodzajach operacji.

Połączenie ibuprofenu w dawce 400 mg i oksykodonu w dawce 5 mg skutecznie redukowało ból u około 6 na 10 uczestników (60%) w porównaniu z grupą placebo, w której stwierdzono ulgę u 2 na 10 osób (17%). Działanie przeciwbólowe tych leków było dłuższe i nie zaobserwowano wystąpienia większej liczby działań niepożądanych w porównaniu z placebo. Kombinacja leków zapewniła skuteczną ulgę w bólu u prawie takiej samej liczby osób, jak zastosowanie samego ibuprofen, ale w przypadku kombinacji stwierdzono mniejsze prawdopodobieństwo dodatkowego podania środka przeciwbólowego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Lassak Redakcja: Piotr Szymczak, Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information