Metody terapeutyczne w zapobieganiu nawrotów depresji u dzieci i młodzieży

Wiele dzieci i młodzieży z rozpoznaniem depresji doświadcza nawrotu bądź zaostrzenia objawów. Niewiele wiadomo o tym, które podejście terapeutyczne wiąże się z najlepszą skutecznością w zapobieganiu depresji w sytuacji, gdy u dziecka lub nastolatka początkowo nastąpiło złagodzenie objawów lub całkowita remisja. Celem tego przeglądu jest określenie skuteczności wczesnych interwencji: psychologicznych, społecznych i farmakologicznych w prewencji nawrotów bądź zaostrzeń przebiegu depresji u dzieci i młodzieży. Autorzy włączyli do przeglądu dziewięć badań, w których oceniano skuteczność leków przeciwdepresyjnych oraz psychoterapii w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia w przyszłości epizodu depresji u dzieci i młodzieży. Badania różniły się pod względem jakości i metodologii, co stanowiło ograniczenie w formułowaniu jednoznacznych wniosków. Ogólnie rzecz biorąc, autorzy przeglądu stwierdzili, że leki przeciwdepresyjne zmniejszają ryzyko kolejnego epizodu depresji u dzieci i młodzieży w porównaniu z placebo. Również psychoterapia wydaje się być skuteczna w zapobieganiu przyszłym epizodom depresji, jednak biorąc pod uwagę wyżej wymienione kwestie dotyczące jakości badań i ich projektowania, w związku z niewielką liczbą włączonych do przeglądu badań, obecnie nie jest jasne, jaka jest ich skuteczność.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman Redakcja: Katarzyna Mistarz

Tools
Information