Leki rozszerzające naczynia krwionośne u kobiet leczonych z powodu niepłodności

Pytanie badawcze

Badacze Cochrane przeanalizowali dostępne dane naukowe dotyczące skuteczności leków wazodylatacyjnych (rozszerzających naczynia krwionośne) u kobiet leczonych z powodu niepłodności.

Wprowadzenie

U kobiet leczonych z powodu niepłodności (z różnych przyczyn) istotną rolę odgrywają interwencje mające na celu poprawę receptywności macicy (gotowość błony śluzowej macicy na przyjęcie i zagnieżdżenie zarodka; przyp. tłum.). Dotychczas badano skuteczność wielu leków dążąc do zwiększenia odsetka prawidłowego zagnieżdżenia się zarodka w jamie macicy oraz żywych urodzeń. Wśród leków tych są substancje rozszerzające naczynia krwionośne, stosowane w celu poprawy receptywności endometrium (błony śluzowej jamy macicy), zwiększenia jego grubości oraz relaksacji macicy obok innych efektów.

Charakterystyka badań

Odnaleźliśmy 15 badań z randomizacją (tj. badań eksperymentalnych, w których osoby są losowo przydzielane do jednej lub więcej grup leczenia), w których porównano leki rozszerzające naczynia krwionośne z placebo lub brakiem leczenia w grupie 1326 kobiet leczonych z powodu niepłodności. Dane naukowe są aktualne do października 2017 roku.

Główne wyniki

Jedynie 3 z włączonych badań przedstawiały wyniki dotyczące żywych urodzeń noworodków. Ogólnie, wpływ leków rozszerzających naczynia krwionośne na odsetek żywych urodzeń jest prawdopodobnie niewielki lub żaden. Dane naukowe umiarkowanej jakości wskazują, że leki wazodylatacyjne prawdopodobnie zwiększają ogólną częstość działań niepożądanych (w tym bólu głowy i tachykardii [przyspieszony rytm serca]) w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia. Jednak dane naukowe niskiej jakości sugerują, że stosowanie tych leków może zwiększać szansę na zajście w ciążę.

Jakość danych naukowych

Dane naukowe są niskiej lub umiarkowanej jakości. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań (jedno badanie jest w toku i zostanie włączone do niniejszego przeglądu w kolejnej aktualizacji).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Prochaska-Gozdera Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information