Opinie zwrotna pacjenta w psychoterapii dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi

Dlaczego ten przegląd jest ważny?

Regularne opinie uzyskiwane od osób po przebytej psychoterapii mogą wpłynąć na poprawę wyników terapii. Opinie klientów są zazwyczaj dostarczane regularnie podczas trwania leczenia. Wypełniają oni ankietę na temat tego, jak się czują podczas terapii oraz jakie jest ich ogólne samopoczucie. Kwestionariusz jest następnie punktowany i analizowany przez terapeutę. Ideą tego procesu jest wykorzystanie opinii klientów, aby odpowiednio dopasować sam proces terapeutyczny, poprawić relację pacjenta z terapeutą i dobrać odpowiednie leczenie oraz ostatecznie zwiększyć zaangażowanie pacjenta, odpowiedź na leczenie i jego wyniki. Istnieją empiryczne dane naukowe potwierdzające skuteczność opinii zwrotnej w psychoterapii dorosłych w celu poprawy wyników i odpowiedzi na leczenie, jednak wiedza ta jest ograniczona w zakresie leczenia dzieci i młodzieży. Celem niniejszego przeglądu jest lepsze zrozumienie roli opinii zwrotnej od klientów, a także dalsze zalecenia promujące praktyki oparte na danych naukowych w psychoterapii dzieci i młodzieży.

Kogo może zainteresować ten przegląd?

Psychoterapeutów pracujących z dziećmi oraz młodzieżą, osoby podejmujące decyzje w tej dziedzinie, dzieci i młodzież z problemami psychicznymi oraz ich opiekunów i rodziny.

Na jakie pytania odpowiada ten przegląd?

Niektóre badania sugerują, iż opinia zwrotna ma pozytywny wpływ na wyniki psychoterapii u osób dorosłych. Nie wiemy, czy opinia zwrotna klientów jest skuteczna w grupie dzieci i młodzieży.

Jakie badania zostały włączone do przeglądu?

Do przeglądu włączono badania kontrolne z randomizacją, w których dzieci i młodzież z problemami psychicznymi były przydzielane losowo do psychoterapii łącznie z opinią zwrotną lub standardowej psychoterapii. Przeszukaliśmy elektroniczne bazy danych w celu wyszukania badań opublikowanych do 3 kwietnia 2018 roku i odnaleźliśmy 6 (obejmujących łącznie 1097 dzieci i młodzieży), które spełniły nasze kryteria włączenia.

Jakich danych naukowych dostarcza nam ten przegląd?

Przeprowadzono kilka badań dotyczących opinii klientów w psychoterapii dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi. Większość z nich przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych Ameryki w grupie starszych dzieci i młodzieży (11 do 18 lat).

Nie uzyskano jednoznacznych danych naukowych potwierdzających skuteczności opinii zwrotnej klientów w psychoterapii dzieci i młodzieży.

Jakie powinny być następne kroki?

Nie można wykluczyć, że opinia zwrotna klientów ma pozytywny wpływ na wyniki psychoterapii u dzieci i młodzieży. Niezbędne są dalsze badania wysokiej jakości, aby uzyskać wystarczające dane naukowe. Przyszłe badania powinny także obejmować młodsze dzieci i odbywać się w innych krajach, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Matuszczak Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information