Povratne informacije klijenata o psihološkoj terapiji za djecu i adolescente s mentalnim problemima

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Sustavno prikupljanje povratnih informacija klijenata može psihoterapeutima pomoći poboljšati rezultate psihološke terapije. Klijenti obično tijekom terapije daju terapeutu povratne informacije. Klijenti ispune upitnik o tome kako se osjećaju u vezi terapije i kako se osjećaju općenito. Terapeut zatim ocijeni i pregleda upitnik. Terapeut može koristiti te povratne informacije kako bi prilagodio terapijski proces, s ciljem poboljšanja odnosa klijent-terapeut i prilagodbe klijent-terapija i, u konačnici, uključenost klijenta, odgovor tijekom terapija i rezultate liječenja. Postoje dokazi koji pokazuju da korištenje povratnih informacija klijenata u psihoterapiji za odrasle može poboljšati rezultate terapije, ali još uvijek imamo ograničeno znanje o takvoj praksi u djece i adolescenata. Ovaj Cochranev sustavni pregled literature pruža bolji uvid u trenutnu ulogu povratnih informacija klijenata u psihoterapiji za djecu i adolescente; također daje preporuke za buduća istraživanja koja bi promovirala praksu utemeljenu na dokazima u dječjoj i adolescentnoj psihoterapiji.

Koga bi mogao zanimati ovaj sustavni pregled literature?

Psihoterapeute koji rade s djecom i adolescentima, upraviteljima u zdravstvu, djeci i adolescentima s mentalnim problemima, i njihovim skrbnicima i rodbini.

Na koja pitanja ovaj sustavni pregled želi dati odgovore? 

Neka istraživanja pokazuju povratne informacije klijenata na ishode psihoterapije za odrasle. Ne znamo funkcioniraju li povratne informacije klijenata kod djece i adolescenata.

Koja su istraživanja uključena u ovaj pregled?

Da bi bile uključene u ovaj sustavni pregled, studije su morale biti randomizirana kontrolirana ispitivanja, u koja su djeca i adolescenti s mentalnim problemima raspodijeljeni nasumce (slučajnim odabirom) kako bi primili ili psihoterapiju s povratnim reakcijama klijenata ili standardnu psihoterapiju. Pretražene su elektroničke baze podataka kao bi se pronašla sva takva istraživanja objavljena do 3. travnja 2018.. i pronađeno ih je šest (u njima je sudjelovalo ukupno 1097 djece i adolescenata) koja su udovoljavala kriterijima uključenja.

Što nam govore dokazi iz sustavnog pregleda?

U medicinskoj literaturi je pronađeno svega nekoliko istraživanja o povratnim reakcijama klijenata u psihološkim terapijama za djecu i adolescente s mentalnim problemima. Većina ih je provedena u SAD-u sa starijom djecom i adolescentima (u dobi od 11 do 18 godina).

Nije bilo jasnih dokaza koji bi potvrdili učinkovitost povratnih informacija klijenata u psihološkoj terapiji za djecu i adolescente.

Buduća istraživanja

Ne može se isključiti da povratne informacije klijenata mogu imati pozitivan učinak na psihoterapijske ishode kod djece i adolescenata. Potrebne su kvalitetne studije kako bi pružile dovoljno dokaza. Buduće studije bi trebale uključiti i mlađu djecu i druge države osim SAD-a.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Andreja Vrekalić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information