Nacięcia różnej wielkości podczas operacji chorych z zaćmą starczą

Cel przeglądu
Celem tego przeglądu Cochrane było sprawdzenie czy wielkość nacięcia (otworu wykonanego na brzegu rogówki; przyp. tłum.) podczas operacji zaćmy wpływa na końcowy wynik zabiegu. Odnaleźliśmy 26 badań odpowiadających na to pytanie.

Kluczowe informacje
Niektóre, ale nie wszystkie techniki operacyjne, w których stosowano mniejsze nacięcie wiązały się z mniejszym ryzykiem astygmatyzmu; jednak różnice były małe, a dowody niepewne. Niewiele danych naukowych wskazywało na istotny wpływ na poprawę widzenia. Dane naukowe opisujące objawy niepożądane były ograniczone i nie stwierdzono żadnych danych dotyczących wpływu różnej wielkości nacięć na jakość życia.

Co badano w tym przeglądzie ?
Wraz z wiekiem soczewka w oku może stać się mętna. Proces ten nazywamy zaćmą. W celu usunięcia zaćmy przeprowadzany jest zabieg operacyjny, a zmętniałą soczewkę zastępuje się sztuczną. Zabieg jest bezpieczny i przywraca wzrok w prawie każdym przypadku. Zaćma starcza jest jedną z głównych przyczyn ślepoty na świecie.

Jedynym problemem, który może wystąpić po operacji zaćmy jest zniekształcenie przedniej części oka, która nie ma już idealnej krzywizny. Może to skutkować rozmytym i zniekształconym obrazem, co nazywamy astygmatyzmem. Problemy związane z tym powikłaniem mogą być skorygowane za pomocą soczewek korygujących. Powszechnie uważa się, że zastosowanie mniejszego nacięcia podczas operacji zaćmy wiąże się z mniejszym ryzykiem astygmatyzmu.

Główne wyniki
Szukaliśmy badań, w których porównywano różne rozmiary nacięć podczas operacji zaćmy starczej. Przegląd ten obejmuje 26 badań przeprowadzonych w Europie i Azji.

Znaleźliśmy następujące wyniki:

• Stosowanie niektórych, lecz nie wszystkich technik operacyjnych z mniejszym nacięciem wiązało się z mniejszym ryzykiem astygmatyzmu, jednak różnice i wyniki badań były niejednoznaczne (dane naukowe o niskiej i bardzo niskiej pewności [co do wiarygodności obserwowanego efektu - przyp. tłum.]).
• Biorąc pod uwagę ostrość wzroku, stwierdzono małą lub brak różnicy pomiędzy nacięciami różnej wielkości (dane naukowe o niskiej pewności [co do wiarygodności obserwowanego efektu - przyp. tłum.])
• Nie stwierdzono jednorodnego wpływu wielkości nacięcia na inne wyniki, takie jak: grubość rogówki (przednia część oka) oraz liczba komórek w przedniej części gałki ocznej (dane naukowe o niskiej i bardzo niskiej pewności [co do wiarygodności obserwowanego efektu - przyp. tłum.]
• W większości omawianych badań nie przedstawiono danych na temat wystąpienia działań niepożądanych.
• W żadnym z badań nie oceniano wpływu interwencji na jakość życia uczestników.

Do kiedy przegląd jest aktualny?
Poszukiwaliśmy badań, które zostały opublikowane do 28 października 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paweł Nowakowski Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information