Leki przeciwnadciśnieniowe w zapobieganiu udarom i chorobom układu krążenia u pacjentów z przebytym udarem mózgu lub przemijającym atakiem niedokrwiennym

Pytania

Czy leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi są skuteczne w zapobieganiu udaru mózgu, innych chorób naczyń krwionośnych i demencji u osób po przebytym udarze mózgu lub przemijającym ataku niedokrwiennym (ang. TIA)? Jaka jest wartość docelowa ciśnienia tętniczego krwi w prewencji udaru, innych chorób naczyń krwionośnych i demencji u osób z przebytym udarem mózgu lub TIA?

Wprowadzenie

Udar mózgu, spowodowany zablokowaniem lub pęknięciem naczynia krwionośnego w mózgu, występuje rocznie u około 14 milionów ludzi na całym świecie. Pacjenci po przebytym udarze są bardziej narażeni na ryzyko powtórnego udaru, innych chorób naczyń krwionośnych i demencji. Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi jest ważnym czynnikiem zwiększającym to ryzyko. Leki hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze) stosowane są, aby zapobiec wystąpieniu pierwszego udaru mózgu. Jednak u pacjentów po przebytym już udarze intensywne obniżanie ciśnienia tętniczego (za pomocą leków) może być niebezpieczne, szczególnie bezpośrednio po udarze. Dlatego dokonaliśmy przeglądu badań oceniających skuteczność leków hipotensyjnych, które rozpoczynano podawać pacjentom 48 godzin po wystąpieniu udaru mózgu lub TIA.

Charakterystyka badań : przegląd ten jest aktualny do sierpnia 2017 roku. Do przeglądu włączyliśmy 11 badań z udziałem 38 742 osób, w 8 badaniach oceniano skuteczność leków hipotensyjnych, a w 3 porównywano różne wartości docelowe ciśnienia tętniczego Dziesięć badań przeprowadzono w warunkach szpitalnych, zaś jedno w poradni lekarza pierwszego kontaktu. Nie we wszystkich badaniach dostarczono informacje na temat wyników.

Główne wyniki: leki hipotensyjne zmniejszały ryzyko nawrotu udaru mózgu u pacjentów z przebytym udarem lub TIA, jednak nie ma wystarczających danych, aby potwierdzić, że redukują one ryzyko innych chorób naczyń krwionośnych i demencji. Nie ma wystarczających danych naukowych, aby stwierdzić, jakie docelowe ciśnienie tętnicze krwi jest najlepsze dla pacjentów z udarem mózgu lub TIA.

Jakość danych naukowych: Ogólnie, jakość danych naukowych oceniono na umiarkowaną. Jednak stwierdziliśmy podobne wyniki w analizie badań wyłącznie wysokiej jakości. Konieczne są dalsze badania, aby ocenić, czy leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi mogą zapobiegać również demencji oraz jakie jest docelowe ciśnienie tętnicze dla pacjentów z udarem mózgu lub TIA.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Adamczyk Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information