Pilates w leczeniu bólu krzyża

Cel przeglądu

Ocena wpływu wykonywania ćwiczeń pilates na chorych z nieswoistym ostrym, podostrym lub przewlekłym bólem krzyża.

Wprowadzenie

Ból krzyża jest ważnym problemem zdrowotnym na świecie. Jedną z najbardziej powszechnie zalecanych metod leczenia są ćwiczenia fizyczne, a w ostatnich latach pilates stał się popularną metodą leczenia bólu krzyża.

Okres wyszukiwania danych naukowych

Przeprowadzono wyszukiwanie za okres do marca 2014 roku. Wyszukiwanie zaktualizowano w czerwcu 2015 roku, jednak te wyniki nie zostały jeszcze uwzględnione w przeglądzie.

Charakterystyka badania

Do niniejszego przeglądu włączono 10 badań, w których uczestniczyło 510 pacjentów. Wszystkie badania obejmowały podobne populacje osób z nieswoistym bólem krzyża. Do tych badań włączono tylko chorych z przewlekłym bólem krzyża. Czas trwania programów leczniczych w analizowanych badaniach wynosił od 10 do 90 dni. Okres obserwacji wynosił od 4 tygodni do 6 miesięcy. W żadnym z włączonych badań okres obserwacji nie był dłuższy niż 6 miesięcy. Liczba uczestników w poszczególnych badaniach wynosiła od 17 do 87 osób.

Główne wyniki

We włączonych badaniach wykazano, że pilates jest prawdopodobnie skuteczniejszy niż niestosowanie dodatkowych ćwiczeń fizycznych w łagodzeniu bólu i zmniejszeniu niepełnosprawności w krótkim i średnim okresie obserwacji, a także skuteczniejszy w zakresie poprawy sprawności i ogólnego poczucia poprawy stanu zdrowia w krótkim czasie. Pilates prawdopodobnie nie jest bardziej skuteczny niż inne ćwiczenia fizyczne mające na celu zmniejszenie nasilenia bólu oraz niepełnosprawności w krótkim i średnim okresie czasu. Pod względem poprawy sprawności, inne ćwiczenia fizyczne były bardziej skuteczne niż pilates w średnim okresie obserwacji, jednak krótkoterminowa obserwacja tego nie potwierdziła. Tak więc, chociaż istnieją pewne dane naukowe wskazujące na skuteczność pilatesu w leczeniu bólu krzyża, to nie ma jednoznacznych danych potwierdzających, że jest on lepszy od innych ćwiczeń fizycznych. W badaniach włączonych do przeglądu nie odnotowano działań niepożądanych lub niewielkie działania niepożądane.

Jakość danych naukowych

Ogólną jakość danych naukowych oceniono jako niską lub umiarkowaną.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając. Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information