Oksykodon w leczeniu bólu u chorych na fibromialgię

Wnioski

Nie ma wystarczających danych naukowych, które potwierdziłyby lub zaprzeczyły twierdzeniu, że oksykodon w monoterapii lub połączeniu z naloksonem łagodzi ból w fibromialgii.

Wprowadzenie

Fibromialgia to złożona choroba, która charakteryzuje się uogólnionym bólem, zmęczeniem, zaburzeniami snu, pogorszeniem nastroju oraz innymi objawami somatycznymi. Powszechnie dostępne leki przeciwbólowe, takie jak: paracetamol i ibuprofen zazwyczaj nie są skuteczne. Opioidowe leki przeciwbólowe są powszechnie stosowane w leczeniu fibromialgii, jednak nie ma pewności jak dobrze działają.

Morfina jest przykładem opioidowego leku przeciwbólowego. Morfina ma pochodzenie roślinne, ale wiele leków opioidowych powstaje również na drodze syntezy chemicznej i nie są ekstrahowane z roślin. Oksykodon jest powszechnie dostępnym półsyntetycznym opioidem, produkowanym z alkaloidu opioidowego - tebainy.

Niniejszy przegląd jest częściową aktualizacją przeglądu pierwotnie opublikowanego w 2014 r., który dotyczył skuteczności oksykodonu w leczeniu bólu w przebiegu fibromialgii i innych chorób. W niniejszym przeglądzie analizowaliśmy ból towarzyszący wyłącznie fibromialgii. W poprzednim przeglądzie nie znaleźliśmy danych naukowych wskazujących, że oksykodon jest lub nie jest skuteczny w leczeniu bólu związanego z fibromialgią.

Charakterystyka badań

W lipcu 2016 r. przeprowadziliśmy wyszukiwanie badań klinicznych dotyczących stosowania oksykodonu w monoterapii lub w połączeniu z naloksonem w leczeniu bólu u dorosłych z fibromialgią. Nie odnaleźliśmy żadnych badań, które spełniałyby kryteria włączenia do naszego przeglądu.

Główne wyniki

Nie odnaleziono danych pochodzących z klinicznych badań z randomizacją dotyczących korzyści lub szkód związanych ze stosowaniem oksykodonu w leczeniu bólu w fibromialgii.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy jakość danych naukowych na bardzo niską, ponieważ nie odnaleźliśmy żadnych badań klinicznych. Niska jakość danych naukowych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni odnoście wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, Małgorzata Kołcz

Tools
Information