Pembrolizumab w porównaniu z chemioterapią w leczeniu zaawansowanego nowotworu pęcherza moczowego przy nawrocie/progresji choroby po zastosowaniu chemioterapii opartej na platynie

Pytanie badawcze

Jaka jest skuteczność pembrolizumabu (nowszy lek działający na układ odpornościowy organizmu) w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z nowotworem nabłonka wyścielającego drogi moczowe (nowotwór urotelialny), u których nastąpił nawrót lub progresja (postęp; przyp.tłum.) choroby po leczeniu?

Wprowadzenie

Leki działające na układ odpornościowy organizmu są stosowane od dawna w leczeniu nowotworu urotelialnego. Chemioterapia zawierająca cisplatynę lub karboplatynę (chemioterapia oparta na platynie) jest często stosowana u pacjentów, u których wystąpiły przerzuty do innych narządów poza układem moczowym. Często jednak nawrót lub progresja choroby następuje pomimo stosowania terapii. W przeglądzie tym zawarto dane naukowe dotyczące pembrolizumabu, który jest lekiem nowej generacji działającym na układ odpornościowy i porównano go z chemioterapią.

Charakterystyka badania

W niniejszym skróconym przeglądzie Cochrane uwzględniono tylko randomizowane badania kliniczne, ponieważ posiadają one najbardziej wiarygodne wyniki. Ten przegląd jest aktualny do 20 czerwca 2018 r.

Główne wyniki

Znaleźliśmy tylko jedno randomizowane badanie kliniczne dotyczące postawionego pytania badawczego. Uczestnicy tego badania mieli rozpoznany nowotwór z przerzutami (nowotwór, który rozprzestrzenił się na inne części ciała) lub nowotwór w stopniu zaawansowanym bez możliwości usunięcia chirurgicznego oraz wystąpił nawrót lub progresja choroby podczas stosowania innej chemioterapii.

Stwierdzono, że pembrolizumab prawdopodobnie nieznacznie poprawia ogólne przeżycie (dane o umiarkowanej pewności oszacowania). Może to w niewielkim stopniu wpłynąć na poprawę jakości życia (niska pewność oszacowania danych naukowych).

Pembrolizumab może mieć niewielki lub żaden wpływ na czas progresji nowotworu (niska pewność oszacowania danych naukowych). Lek ten prawdopodobnie poprawia odpowiedź na leczenie widoczną w radiologicznych badaniach obrazowych, takich jak tomografia komputerowa (umiarkowana pewność oszacowania danych).

Pembrolizumab może mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu wynikającego z samego leczenia (niska pewność oszacowania danych), ale może skutkować mniejszą liczbą pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu niepożądanych skutków ubocznych (niska pewność oszacowania danych). Lek ten może również powodować mniej poważnych działań niepożądanych.

Wnioski te opierają się na jednym badaniu finansowanym przez firmę produkującą pembrolizumab.

Pewność oszacowania danych naukowych

Pewność oszacowania danych mieściła się w zakresie od umiarkowanego do bardzo niskiego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Edyta Florka Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information