Likopen w zapobieganiu rakowi gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego to powszechna postać raka dotykająca mężczyzn na całym świecie. Leczenie farmakologiczne,obejmujące między innymi inhibitory reduktazy 5-alfa, zostały zidentyfikowane jako potencjalnie zapobiegające wystąpieniu raka gruczołu krokowego u mężczyzn. Wielu mężczyzn zmienia swój styl życia i stosuje leczenie komplementarne oraz środki medycyny alternatywnej w celu utrzymania lepszego zdrowia i zapobiegania chorobie. Likopen jest suplementem, który może być pomocny w zapobieganiu rakowi gruczołu krokowego dzięki jego właściwościom przeciwutleniającym. Celem niniejszego przeglądu systematycznego było określenie skuteczności likopenu w profilaktyce raka gruczołu krokowego. Znaleziono 3 istotne badania, obejmujące łącznie 154 uczestników. Dwa badania oceniono jako obarczone dużym ryzykiem błędu systematycznego. W metaanalizie (zsumowanie wyników dwóch lub więcej badań - przyp. tłum.) dwóch badań nie wykazano istotnych statystycznie różnic w poziomie antygenu (PSA) we krwi pomiędzy mężczyznami przydzielonymi losowo do grupy otrzymującej likopen i grupy kontrolnej (MD -0,34, 95% CI: -2,01 do 1,32; MD [mean difference] - różnica średnich, metoda, w której określa się różnice dla wartości parametru [tutaj PSA] pomiędzy grupą badaną i kontrolną w poszczególnych badaniach, a następnie się je sumuje - przyp. tłum.). W żadnym z badań nie oceniano umieralności z powodu raka gruczołu krokowego. Nie było możliwe przeprowadzenie innych metaanaliz, ponieważ pozostałe wyniki opierały się wyłącznie na danych pochodzących z pojedynczych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Bała

Tools
Information