Małe spożycie cukru w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym

Wprowadzenie

Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN) to grupa zaburzeń, które dotykają serce i naczynia krwionośne, a także główna przyczyna zgonów na świecie. Ważne jest znalezienie modyfikowalnych czynników ryzyka i strategii zapobiegania ChSN. Istnieje kilka ustalonych czynników ryzyka rozwoju ChSN, które można modyfikować. Jednym z nich jest niezdrowa dieta bogata w cukier. Cukier można podzielić na dwie kategorie – naturalnie występujący w żywności i cukier dodany. Przyjmuje się, że duże spożycie cukru dodanego powoduje przyrost masy ciała i wpływa na stężenie lipidów we krwi, zwiększając ryzyko wystąpienia ChSN. W niniejszym przeglądzie oceniono różne spożycie cukrów dodanych w diecie i ich wpływ na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych (np. zawału serca, udaru mózgu), ryzyko zgonu oraz czynniki ryzyka chorób ChSN u zdrowych dorosłych.

Charakterystyka badań

Przeszukano bazy danych pod kątem badań z randomizacją (RCT; badań klinicznych, w których uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy eksperymentalnej lub kontrolnej). W uwzględnionych badaniach porównywano różne wielkości spożycia cukru dodanego i jego wpływ na czynniki ryzyka ChSN u zdrowych dorosłych. Osoby, u których w przeszłości wystąpiły ChSN lub cukrzyca nie zostały uwzględnione w tym przeglądzie.

Kluczowe wyniki

Znaleziono 21 badań, w których udział wzięło 1110 osób. W żadnym z badań nie uwzględniono zdarzeń sercowo-naczyniowych ani zgonu. W badaniach raportowano wyniki dotyczące ciśnienia tętniczego, stężenia lipidów we krwi i stężenia cukru we krwi. Stwierdzono, że małe spożycie cukru dodanego prowadziło do niewielkiego obniżenia ciśnienia tętniczego i stężenia lipidów we krwi. Nie odnotowano żadnego wpływu na stężenie cukru we krwi. Dane są aktualne do lipca 2021 roku.

Wiarygodność danych naukowych

Badania zawarte w przeglądzie dostarczają danych naukowych niskiej jakości na to, że małe spożycie cukru dodanego w diecie pośrednio redukuje ryzyko ChSN. Potrzebne jest więcej długoterminowych badań wysokiej jakości, oceniających wpływ różnych wielkości spożycia cukru dodanego na czynniki ryzyka ChSN, zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie : Judyta Jędo Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information