Leki łagodzące ból u dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego

Kluczowe informacje

- Aktualne dane naukowe dotyczące skuteczności leków przeciwbólowych, stosowanych samodzielnie lub w skojarzeniu, w łagodzeniu bólu u dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego są ograniczone.

- Paracetamol (acetaminofen) oraz ibuprofen stosowane samodzielnie mogą być bardziej skuteczne w łagodzeniu krótkotrwałego bólu ucha u dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego niż placebo. Nie mamy pewności, czy istnieje różnica w działaniu między ibuprofenem i paracetamolem oraz pomiędzy ibuprofenem w skojarzeniu z paracetamolem i samym paracetamolem, co nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków.

- Konieczne są dalsze badania nad rolą ibuprofenu w skojarzeniu z paracetamolem, a także nad innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak przeciwbólowe krople do uszu, stosowanymi w leczeniu dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego.

Czym jest ostre zapalenie ucha środkowego?

Ostre zapalenie ucha środkowego jest jedną z najczęstszych infekcji wieku dziecięcego i zazwyczaj jest poprzedzone wirusową infekcją górnych dróg oddechowych. Ból ucha jest kluczowym objawem i głównym czynnikiem wpływającym na doświadczanie choroby przez dzieci i rodziców.

Jaki był cel przeglądu?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy leki przeciwbólowe są skuteczne w łagodzeniu bólu ucha u dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego oraz które leki, stosowane osobno lub w skojarzeniu, są najskuteczniejsze w łagodzeniu bólu.

Jakie działania podjęto?

Wyszukano badania, w których oceniano skuteczność paracetamolu (acetaminofenu) lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ, np. ibuprofen), stosowanych pojedynczo lub w skojarzeniu, w łagodzeniu bólu u niehospitalizowanych dzieci w wieku od sześciu miesięcy do 16 lat z ostrym zapaleniem ucha środkowego w porównaniu z placebo (leczenie pozorowane) lub brakiem leczenia. Chcieliśmy również ocenić skuteczność niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w porównaniu z paracetamolem u tych dzieci. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy stopień pewności w stosunku do wiarygodności wyników, opierając się na czynnikach takich jak metodologia badań i wielkość efektu.

Co udało się ustalić?

Dostępne informacje dotyczące przydatności leków przeciwbólowych w uśmierzaniu bólu spowodowanego przez ostre zapalenie ucha środkowego były bardzo ograniczone. W jednym badaniu klinicznym porównywano paracetamol z placebo (148 dzieci) oraz NLPZ z placebo (146 dzieci). Stwierdzono, że paracetamol i ibuprofen stosowane samodzielnie mogą być skuteczniejsze niż placebo w łagodzeniu bólu ucha po upływie 48 godzin (25% dzieci otrzymujących placebo odczuwało ból po 48 godzinach w porównaniu z 10% w grupie otrzymującej paracetamol i 7% w grupie otrzymującej ibuprofen). W czterech badaniach klinicznych (411 dzieci) oceniano ibuprofen w porównaniu z paracetamolem. Dane naukowe dotyczące skuteczności ibuprofenu w porównaniu z paracetamolem w łagodzeniu krótkotrwałego bólu ucha u dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego są bardzo niepewne. Dane naukowe dotyczące występowania zdarzeń niepożądanych związanych z zastosowaniem paracetamolu i ibuprofenu są bardzo niepewne.

Ograniczona liczba uczestników uniemożliwiła nam wyciągnięcie jakichkolwiek wiążących wniosków na temat efektów stosowania skojarzenia ibuprofenu i paracetamolu w porównaniu z samym paracetamolem.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Ze względu na ograniczenia odnalezionych badań oraz zastrzeżenia dotyczące możliwości zastosowania odnalezionych danych naukowych, mamy niską pewność w stosunku do danych dla wszystkich porównań.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe ujęte w niniejszym przeglądzie są aktualne do 23 lipca 2023 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Witkowska Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information