Nie ma wystarczających danych naukowych o wysokiej jakości, które potwierdziłyby korzyści z suplementacji magnezem w okresie ciąży.

U wielu kobiet, szczególnie ze środowisk o niekorzystnej sytuacji społecznej, poziom spożycia magnezu jest niższy niż zalecany. Suplementacja magnezem w okresie ciąży może zmniejszać wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu i stan przedrzucawkowy (wysokie ciśnienie krwi oraz białko w moczu w czasie ciąży) oraz spowodować zwiększenie masy urodzeniowej. Celem przeglądu była ocena wpływu suplementacji magnezem w okresie ciąży na wyniki matki, dziecka w okresie noworodkowym i później.

Do niniejszego przeglądu włączyliśmy 10 badań z randomizacją (badania, w których uczestników przydziela się losowo do grupy badanej i kontrolnej - przyp. tłum.) obejmujących łącznie 9090 kobiet oraz ich dzieci. Ogólna jakość badań wahała się między niską a umiarkowaną. Nie odnaleziono różnic co do ryzyka umieralności okołoporodowej (martwego urodzenia i zgonu dziecka przed wypisaniem ze szpitala) w grupie dzieci urodzonych przez matki przyjmujące magnez w okresie ciąży w porównaniu do grupy dzieci, których matki nie otrzymywały magnezu. Suplementacja magnezem nie zmniejszała ryzyka urodzenia zbyt małego dziecka w stosunku do wieku ciąży (hipotrofia - przyp. tłum. ) oraz nie zmniejszała ryzyka stanu przedrzucawkowego u matek.

Nie odnaleźliśmy żadnych przekonujących danych naukowych, które potwierdziłyby, że suplementacja magnezem w czasie ciąży jest korzystna.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information