Ne postoji dovoljno kvalitetnih dokaza da su nadomjestci magnezija korisni u trudnoći.

Mnoge žene, osobito u siromašnijim područjima, hranom uzimaju količine magnezija koje su ispod preporučene razine. Nadomjestci magnezija tijekom trudnoće možda mogu ublažiti zastoj rasta fetusa i pre-eklampsiju (visoki krvni tlak i proteini u mokraći tijekom trudnoće) i povećati porođajnu težinu djeteta. Ovaj Cochrane sustavni pregled istražio je učinak nadomjestaka magnezija tijekom trudnoće na ishode majke i djeteta.

Pretraživanjem literature pronađeno je 10 randomiziranih istraživanja u kojima je bilo uključeno 9090 majki i djece. Istraživanja su bila loše ili umjerene kvalitete. Nije utvrđena razlika u smrtnosti oko porođaja (mrtvorođenost i smrt djeteta prije otpusta iz bolnice) kad se usporedila skupina djece koju su rodile majke koje su uzimale magnezij tijekom trudnoće i skupina djece čije majke nisu uzimale magnezij. Dodavanje magnezija nije smanjilo rizik od rađanja djece manje porođajne težine niti je smanjilo pojavu pre-eklampsije kod majke.

Autori Cochrane sustavnog pregleda nisu našli dokaze da je uzimanje dodataka prehrani koji sadrže magnezij tijekom trudnoće korisno.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Dalibora Behmen
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information