Pokarm z banku mleka kobiecego – mleko wcześniacze w porównaniu z mlekiem dojrzałym w stymulacji wzrostu i rozwoju noworodków z bardzo niską masą urodzeniową

Pytanie badawcze
Czy w sytuacji gdy pokarm matki jest niedostępny lub jest go niewystarczająca ilość, karmienie zbankowanym mlekiem wcześniaczym, w porównaniu z karmieniem zbankowanym mlekiem dojrzałym, skutkuje większym przyrostem masy ciała i lepszym rozwojem układu nerwowego u noworodków z bardzo niską masą urodzeniową?

Wprowadzenie
Mleko pochodzące od dawczyń, przetwarzane w bankach mleka kobiecego, podaje się wcześniakom, które nie mają dostępu do pokarmu matki. Mleko wcześniacze różni się znacznie od mleka dojrzałego. Pozyskiwanie mleka od dawczyń wiąże się z takimi procesami jak: mrożenie, rozmrażanie i pasteryzacja. Mają one niekorzystny wpływ na cechy pokarmu, w tym na jego walory odżywcze. Mleko od dawczyń jest drogie. Chcieliśmy ustalić, czy korzyści płynące z karmienia mlekiem wcześniaczym są większe niż z karmienia mlekiem dojrzałym (karmienie wyłącznie mlekiem od dawczyń lub uzupełnianie nim pokarmu matki).

Charakterystyka badań
Nie znaleźliśmy żadnych badań, w których porównano karmienie zbankowanym mlekiem wcześniaczym z mlekiem dojrzałym w zakresie poprawy wzrostu i rozwoju noworodków z bardzo niską masą urodzeniową. Dane naukowe są aktualne do października 2018 r.

Najważniejsze wyniki
Nie byliśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić czy mleko wcześniacze jest lepsze od mleka dojrzałego, ponieważ nie ma danych naukowych na poparcie bądź odrzucenie tego założenia. W pierwotnej wersji tego przeglądu również nie uwzględniono żadnych badań, co oznacza, że prawdopodobieństwo przeprowadzenia jakichkolwiek badań w tym zakresie jest znikome.

Jakość danych naukowych
Nie odnaleźliśmy żadnych badań, na podstawie których można by dokonać oceny jakości danych naukowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Kijowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information