بانک شیر مادر پره‌ترم در مقابل بانک شیر مادر ترم برای افزایش رشد و تکامل در نوزادان با وزن بسیار پائین هنگام تولد

سوال مطالعه مروری
هنگامی که شیر خود مادر در دسترس یا کافی نباشد، تغذیه با شیر اهدا کننده پره‌ترم ذخیره‌شده در قیاس با شیر اهدا کننده ترم، منجر به بهبود پیامد رشد و تکامل عصبی در نوزادان با وزن بسیار پائین هنگام تولد می‌شود؟

پیشینه
در صورت وجود شرایطی که مانع از استفاده از شیر خود مادر شود، شیر گرفته‌شده از اهدا کننده که به‌وسیله بانک‌های شیر مادر تهیه شده، برای شیر دادن به نوزادان پره‌ترم استفاده می‌شود. شیر پره‌ترم به‌طور چشمگیری با شیر مادر ترم متفاوت است. فرآیندهای دخیل در عرضه شیر اهدا کننده شامل انجماد، یخ‌زدایی و پاستوریزه کردن دارای اثرات جانبی بر جنبه‌های غذایی و غیر-غذایی شیر اهدا کننده هستند. شیر اهدا کننده گران است. ما می‌خواستیم تعیین کنیم که مزایای شیر اهدا کننده پره‌ترم به عنوان رژیم غذایی تک یا به‌صورت مکمل برای شیر خود مادر، ارجح‌تر از شیر اهدا کننده ترم است یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه
ما قادر به شناسایی هیچ مطالعه‌ای مربوط به مقایسه شیر اهدا کننده پره‌ترم با شیر اهدا کننده ترم برای افزایش رشد و تکامل در نوزادان با وزن بسیار پائین هنگام تولد نبودیم. شواهد تا اکتبر 2018 به‌روز است.

نتایج اصلی
ما نتوانستیم نتیجه‌گیری کنیم که شیر اهدا کننده پره‌ترم نسبت به شیر اهدا کننده ترم ارجح‌تر است، زیرا هیچ شواهدی برای تائید یا رد این پرسش وجود ندارد. با این‌ حال فقدان مطالعات شناسایی‌شده در مرور اصلی و اکنون به‌روزرسانی‌شده در این مرور به معنای این است که اجرای چنین مطالعه‌ای به‌شدت غیرمحتمل خواهد بود.

کیفیت شواهد
هیچ مطالعه‌ای جهت انجام ارزیابی کیفیت شواهد وجود نداشت.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما هیچ شواهدی را برای تائید یا رد اثر بانک شیر اهدا کننده پره‌ترم در مقایسه با بانک شیر ترم در مورد پیامدهای رشد و تکامل در نوزادان با وزن بسیار پائین هنگام تولد نیافتیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

طی سه دهه اخیر، بانک شیر مادر در بسیاری از کشورها در دسترس قرار گرفته است. شیر تهیه‌ شده از بانک شیر غالبا شیر مادر ترم (term) است، اما بعضی بانک‌های شیر، شیر مادر پره‌ترم (preterm) را عرضه می‌کنند. تفاوت‌هایی میان اهدا کننده شیر مادر ترم و اهدا کننده پره‌ترم وجود دارد.

اهداف: 

تعیین اثر بانک شیر اهدا کننده پره‌ترم در مقایسه با بانک شیر اهدا کننده ترم در مورد پیامدهای رشد و تکامل در نوزادان با وزن بسیار پائین هنگام تولد (نوزادان با وزن کم‌تر از 1500 گرم).

روش‌های جست‌وجو: 

ما از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه نوزادان در کاکرین برای جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 7، 2018)؛ MEDLINE via PubMed (1966 تا 23 اکتبر 2018)؛ Embase (1980 تا 23 اکتبر 2018) و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (1982 تا 23 اکتبر 2018) استفاده کردیم. هم‌چنین ما در بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، مجموعه مقالات کنفرانس‌ها و فهرست منابع مقالات بازیابی‌شده برای کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده و کارآزمایی‌های شبه-‌تصادفی‌سازی شده جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های ‌تصادفی‌سازی و شبه-‌تصادفی‌سازی شده مربوط به مقایسه بانک شیر اهدا کننده پره‌ترم با بانک شیر اهدا کننده ترم در مورد پیامدهای رشد و تکامل در نوزادان با وزن بسیار پائین هنگام تولد

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

برای انجام ارزیابی روش‌شناختی درباره کورسازی تصادفی‌سازی، معیارهای مداخله و پیامد و هم‌چنین تکمیل پیگیری، برنامه‌ریزی کردیم. برای ارزیابی اثر درمانی با استفاده از مدل اثر ثابت با بهره‌گیری از خطر نسبی (RR)، کاهش خطر نسبی، تفاوت خطر (RD) و تعداد افراد مورد نیاز جهت درمان تا حصول یک پیامد مثبت اضافی (number needed to treat for an additional beneficial outcome; NNTB) یا تعداد افراد مورد نیاز جهت درمان تا حصول یک پیامد مضر اضافی (number needed to treat for an additional harmful outcome; NNTH) برای داده‌های طبقه‌بندی شده (categorical)؛ و استفاده از میانگین، انحراف معیار و تفاوت میانگین وزن‌دهی شده (weighted mean difference; WMD) برای داده‌های پیوسته برنامه‌ریزی کردیم. از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی کیفیت شواهد استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای واجد معیارهای ورود به مرور نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information