Leki przeciwpadaczkowe w terapii przewlekłego bólu nienowotworowego u dzieci i młodzieży

Najważniejsza informacja

Nie mamy pewności, czy stosowanie leków przeciwpadaczkowych przynosi ulgę w przewlekłym bólu pochodzenia nienowotworowego u dzieci i młodzieży. Brakuje danych naukowych wskazujących na to, że jeden rodzaj leku przeciwpadaczkowego jest bardziej skuteczny niż inne.

Wprowadzenie

Dzieci mogą doświadczyć przewlekłego lub nawracającego bólu związanego z chorobami genetycznymi, uszkodzeniem nerwów, mięśni lub stawów, dolegliwościami przewodu pokarmowego lub bólu z innych powodów. Ból przewlekły utrzymuje się co najmniej 3 miesiące i mogą mu towarzyszyć zmiany stylu życia i sprawności, a także objawy depresji i stany lękowe.

Leki przeciwpadaczkowe (przeciwdrgawkowe) pierwotnie opracowano w celu leczenia padaczki, ale wykazano, że niektóre z nich łagodzą ból związany z niektórymi przewlekłymi chorobami u dorosłych.

Charakterystyka badań

We wrześniu 2016 roku poszukiwaliśmy badań klinicznych, w których stosowano leki przeciwpadaczkowe w terapii osób z bólem przewlekłym. Znaleźliśmy 2 badania, w których wzięło udział 141 uczestników (w wieku od 7 do 18 lat) z przewlekłym bólem neuropatycznym, zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego typu I lub fibromialgią trwających ponad 3 miesiące.

Główne wyniki

W jednym badaniu oceniano stosowanie pregabaliny w porównaniu z placebo u chorych z fibromialgią i nie zaobserwowano istotnej zmiany w zakresie nasilenia bólu. W innym badaniu analizowano stosowanie gabapentyny w porównaniu z amitryptyliną, ale nie raportowano istotnych dla nas wyników dotyczących bólu.

Działania niepożądane występowały rzadko i zaobserwowano tylko łagodne reakcje, takie jak nudności, zawroty głowy, senność, zmęczenie i dyskomfort w jamie brzusznej u 38 uczestników leczonych pregabaliną, 2 - gabapentyną, 1 - amitryptyliną oraz 34 osób przyjmujących placebo. Tylko 11 uczestników wycofało się z badań z powodu tych łagodnych działań niepożądanych (pregabalina - 4 osoby, gabapentyna - 2, amitryptylina - 1, placebo - 4).

Jakość danych naukowych

Ocenialiśmy jakość danych naukowych używając czterech poziomów: bardzo niska, niska, umiarkowana lub wysoka. Bardzo niska jakość danych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni otrzymanych wyników. Dane naukowe wysokiej jakości oznaczają, że jesteśmy bardzo pewni otrzymanych wyników.

Dane naukowe przedstawione w tym przeglądzie były bardzo niskiej jakości, ze względu na brak wyników i małą liczbę uczestników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Kijowska Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information