Nie ma przekonujących danych naukowych wskazujących na polepszenie procesów poznawczych w wyniku stosowania Panax ginseng (Żeń-szeń właściwy, przyp. tłum.).

Żeń-szeń stosuje się w leczeniu chorób i zwalczaniu procesów starzenia od tysięcy lat. Obecnie żeń-szeń zajmuje znaczącą pozycję na liście ziołowych "bestsellerów" i jest najczęściej stosowanym lekiem ziołowym na całym świecie. Niniejszy przegląd miał na celu zidentyfikowanie wszystkich badań z randomizacją (losowym przydziałem do grup - przyp. tłum.) i z grupa kontrolną otrzymującą placebo w pojedynczej lub podwójnie ślepej próbie (pacjenci i/lub personel nie wiedzą, jakie leczenie otrzymuje pacjent), oceniających wpływ żeń-szenia na czynności poznawcze. Do niniejszego przeglądu włączono pięć badań, analizujących wpływ żeń-szenia na zdrowych uczestników, z których dane dało się uzyskać i przeanalizować pod kątem skuteczności. Żeń-szeń wydaje się mieć pewne korzystne działanie na czynności poznawcze, zachowanie i jakość życia. Bardziej rygorystyczne metodologicznie badania są potrzebne by odpowiedzieć na to ważne pytanie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information