Leki przeciwzapalne w leczeniu ostrego bólu krzyża

Pytanie badawcze

Zbadaliśmy wpływ stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak diklofenak, ibuprofen i naproksen, u osób cierpiących na ostry ból krzyża. Ostry ból krzyża definiuje się jako ból zlokalizowany na plecach, poniżej żeber i powyżej pośladków, utrzymujący się krócej niż 12 tygodni. Porównaliśmy stosowanie NLPZ i placebo, paracetamolu, innych NLPZ, innych leków i leczenia niefarmakologicznego.

Wprowadzenie

Ostry ból krzyża to częsta dolegliwość, która powoduje ból oraz niepełnosprawność. W leczeniu ostrego bólu krzyża lekarze często przepisują NLPZ. Dostępne są różne rodzaje NLPZ, zarówno bez recepty, jak i na receptę.

Charakterystyka badania

Poszukiwaliśmy badań z randomizacją, które opublikowano lub zarejestrowano przed 7 stycznia 2020 roku. Uwzględniliśmy 32 badania obejmujące łącznie 5356 pacjentów. Uczestnicy mieli od 16 do 78 lat i cierpieli na ostry ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Długość badań wahała się od jednego dnia do sześciu miesięcy. Badania przeprowadzono w wielu różnych krajach. Ponad połowę badań przeprowadzono w Europie i Ameryce Północnej.

Kluczowe wyniki

NLPZ były nieco bardziej skuteczne niż placebo pod względem zmniejszenia natężenia bólu w ciągu pierwszych trzech tygodni. Średnia intensywność bólu zmniejszyła się o 7,3 punktu w 100-punktowej skali. Oznacza to niewielką różnicę między tymi dwoma metodami leczenia, jednak różnica ta nie była istotna klinicznie. Osoby otrzymujące NLPZ również uzyskały wynik o 2 punkty lepszy w 24-punktowej skali niepełnosprawności, w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo. Jest mało prawdopodobne, aby taki wynik przyniósł realne korzyści. Odnotowano podobną liczbę działań niepożądanych w grupie leczonych NLPZ oraz w grupie osób otrzymujących placebo. Niemniej jednak, w rodzajach badań, które sprawdziliśmy celem nie było znalezienie skutków ubocznych. Dlatego powinniśmy być ostrożni w wyciąganiu wniosków na podstawie tych ustaleń.

Porównaliśmy również dwa różne rodzaje NLPZ ze sobą; nieselektywne NLPZ z inhibitorami COX-2. Nie znaleźliśmy żadnych wyraźnych różnic w efektach działania. Liczba zgłoszonych działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, takich jak ból brzucha, nudności, biegunka oraz objawy żołądkowe, była podobna.

Jakość danych naukowych

Istnieją umiarkowanej jakości dane naukowe wskazujące, że NLPZ są nieco bardziej skuteczne niż placebo w ograniczaniu krótkotrwałego bólu, oraz wysokiej jakości dane naukowe wskazujące, że są one nieco bardziej skuteczne niż placebo w ograniczaniu niepełnosprawności u osób z ostrym bólem krzyża. Wielkość efektu jest bardzo mała.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Rafał Wandycz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information