Ochronne działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi na komórki nerwowe, które zanikają w chorobie Parkinsona

Badaniom po kątem działania ochronnego ochronnego na komórki nerwowe, które zanikają w chorobie Parkinsona (ChP) poddano różne preparaty. Preparaty te nazywa się często lekami o działaniu ochronnym w stosunku do komórek nerwowych bądź modyfikującym przebieg choroby. Leki te mogą albo opóźniać wystąpienie choroby (tzw. prewencja pierwotna) albo spowalniać jej postęp u chorych, u których już ją rozpoznano (tzw. prewencja wtórna). Jedną z grup leków, którą poddano badaniom na zwierzętach, są leki przeciwnadciśnieniowe (leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi). Celem tego przeglądu było określenie wpływu leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi zarówno na zapobieganie wystąpienia ChP jak również objawy kliniczne i postęp choroby u pacjentów z rozpoznaną ChP.

Aby sprawdzić czy leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi zmniejszają ryzyko wystąpienia CHP w populacji ogólnej wykorzystano dane z badań obserwacyjnych. Odnaleziono jedynie sześć badań. Trzy badania zaprojektowane w ten sam sposób dotyczyły tych samych grup leków obniżających ciśnienie, ale stosowano w nich różne metody pomiaru, co uniemożliwiło połączenie wyników.

Dane z badań klinicznych wykorzystano, aby sprawdzić czy leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi mogą zmniejszać nasilenie objawów bądź spowalniać postęp ChP u pacjentów z rozpoznaniem choroby. Odnaleziono dwa ukończone badania oceniające efekty stosowania różnych klas leków. Jedno badanie oceniające zastosowanie leków należących do grupy nazywanej blokerami kanałów wapniowych nie zostało ukończone, a jego wyniki spodziewane w 2012 będą pomocne w dalszych badaniach.

Odnaleziono niewiele informacji zarówno na temat prewencji pierwotnej jak i wtórnej. Konieczne są dalsze badania dotyczące różnych grup leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi i ich wpływu na ryzyko zachorowania na ChP. Badania takie pomogą wskazać leki, które powinny być poddane badaniom klinicznym u pacjentów z ChP, aby sprawdzić czy zmniejszają nasilenie objawów bądź spowalniają postęp choroby. Istotne jest również uzyskanie więcej informacji dotyczących działań niepożądanych u osób z ChP przyjmujących te leki oraz potwierdzenia, że korzyści ze stosowania tych leków znacznie przeważają nad ryzykiem.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Kurnik; Redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information