Učinak lijekova za sniženje krvnog tlaka u zaštiti živčanih stanica uključenih u razvoj Parkinsonove bolesti

Ispitani su različiti lijekovi koji bi mogli zaštititi živčane stanice koji odumiru kod Parkinsonove bolesti (PB). Ti lijekovi se često nazivaju neuroprotektivnim ili lijekovima koji mijenjaju (modificiraju) bolest. Mogu djelovati sprečavanjem pojave same bolesti (primarna prevencija) ili zaustavljanjem napredovanja PB nakon dijagnoze (sekundarna prevencija). Jedna skupina lijekova koja je ispitana u studijama na životinjama su antihipertenzivni lijekovi (lijekovi za snižavanje krvnog tlaka). Ovaj Cochrane sustavni pregled ima cilj ispitati učinke lijekova za snižavanje krvnog tlaka i na sprječavanje pojave PB i na simptome i progresiju bolesti kod pacijenata koji već imaju PB.

Korištene su epidemiološke ili opservacijske studije pri razmatranju da li uzimanje lijekova za snižavanje krvnog tlaka smanjuje rizik od razvoja PB u općoj populaciji. Pronađeno je samo 6 istraživanja. Tri istraživanja istog ustroja ispitala su iste klase lijekova za snižavanje krvnog tlaka, ali koriste različite metode tako da se rezultati ne mogu kombinirati.

Klinička ispitivanja su korištena prilikom razmatranja utjecaja korištenja lijekova za spuštanje krvnog tlaka za smanjenje simptoma osoba kojima je već dijagnosticirana PB ili usporavanje napredovanja bolesti. Samo dva završena istraživanja su nađena, a oba su opisala učinke različitih klasa lijekova. Jedno istraživanje lijeka koji pripada skupini blokatora kalcijevih kanala je još uvijek u tijeku, a rezultati, koji se očekuju u 2012., će pomoći daljnjim istraživanjima.

Vrlo malo informacija je pronađeno bilo za primarnu ili sekundarnu prevenciju. Potrebno je više studija da bi se razmatrao utjecaj različitih lijekova za sniženje krvnog tlaka i njihove učinke na rizik od razvoja PB. Temeljem tih istraživanja utvrdit će se pojedini potencijalni lijekovi i uključiti u klinička ispitivanja kod bolesnika koji imaju PB, te vidjeti da li oni poboljšavaju simptome ili usporavaju bolest. Važno je prikupiti više informacija o nuspojavama za osobe s PB koji uzimaju te lijekove te da li prilikom uzimanja tih lijekova prevladavaju koristi nad mogućom štetom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Diana Rubić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information