Opieka domowa u kresu życia

Jaki był cel niniejszego przeglądu?

Dokonaliśmy systematycznego przeglądu piśmiennictwa, aby sprawdzić, czy zapewnienie opieki domowej u schyłku życia zmniejsza prawdopodobieństwo śmierci w szpitalu i jaki ma to wpływ na koszty usług zdrowotnych oraz satysfakcję pacjentów i ich opiekunów, w porównaniu z przyjęciem do szpitala lub hospicjum. Jest to piąta aktualizacja oryginalnego przeglądu.

Najważniejsze informacje

Osoby, którym zapewnia się opiekę domową u kresu życia częściej umierają w domu. Zebrano niewiele danych dotyczących wpływu opieki domowej u kresu życia na członków rodziny i niewykwalifikowanych opiekunów.

Co badano w ramach niniejszego przeglądu?

Kilka krajów zainwestowało w służbę zdrowia, aby zapewnić opiekę chorym na nieuleczalne choroby, którzy chcą umrzeć w domu. Preferencje ogółu społeczeństwa i chorych cierpiących na nieuleczalne choroby wydają się to potwierdzać, jako że większość z nich wyrażała chęć dostępu do opieki domowej pod koniec życia.

Jakie były główne wyniki niniejszego przeglądu?

W opracowaniu uwzględniliśmy 4 badania. Ustaliliśmy, że osoby otrzymujące opiekę u schyłku życia częściej umierały w domu. Częstość przyjęć do szpitala różniła się w poszczególnych badaniach. U osób otrzymujących opiekę domową u kresu życia zaobserwowano nieco większe zadowolenie po upływie miesiąca. Niepewny był natomiast wpływ tego rodzaju opieki na opiekunów, personel medyczny i koszty usług zdrowotnych. Nie odnaleźliśmy żadnych danych dotyczących kosztów ponoszonych przez pacjentów oraz ich rodziny.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Szukaliśmy badań opublikowanych do 18 marca 2020 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Lesińska Redakcja: Karolina Luka, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information