Leki stosowane w leczeniu nadmiernej senności w ciągu dnia u chorych na hipersomnię idiopatyczną

Pytanie badawcze
Dokonano przeglądu danych naukowych dotyczących wpływu stosowania różnych leków na nadmierne uczucie senności w ciągu dnia u chorych na hipersomnię idiopatyczną.

Wprowadzenie
Chcieliśmy się dowiedzieć, które z leków są przydatne w leczeniu chorych na hipersomnię idiopatyczną – chorobę, która powoduje silną potrzebę snu w ciągu dnia. Czasami może powodować też, że ludzie śpią przez bardzo długi czas, a potem mają trudności z przebudzeniem się, myśleniem bądź koncentracją. Chorobę tę nazywa się hipersomnią idiopatyczną, ponieważ przyczyna bądź przyczyny tego zaburzenia nie są obecnie znane. Naszym celem było zbadanie, które leki pomagają w przypadku nadmiernej senności w ciągu dnia oraz innych objawów tego zaburzenia. Poszukiwano badań, w których oceniano jakikolwiek lek na hipersomnię idiopatyczną i porównywano jego działanie z placebo (pigułką pozorowaną) lub z innym leczeniem.

Okres wyszukiwania danych
Dane naukowe są aktualne do lutego 2021 roku.

Charakterystyka badań
Zidentyfikowaliśmy 5 badań. W dwóch z nich oceniano modafinil, a w jednym klarytromycynę.

W dwóch badaniach, w których oceniano modafinil, wzięły udział łącznie 102 osoby cierpiące na hipersomnię idiopatyczną. Większość z tych osób przesypiała w nocy mniej niż 10 godzin. Oba badania obejmowały osoby z wielu poradni zaburzeń snu. Jedno badanie przeprowadzono w Niemczech, a inne w Japonii. W obu badaniach porównywano modafinil z placebo, trwały one 3 tygodnie i były finansowane przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne zainteresowane wynikami badań.

Badanie, w którym oceniano klarytromycynę objęło łącznie 20 uczestników leczonych w jednej poradni zaburzeń snu w USA. Spośród nich dziesięciu cierpiało na hipersomnię idiopatyczną. W przeglądzie uwzględniliśmy jedynie informacje dotyczące tych 10 osób borykających się z hipersomnią idiopatyczną. W tym badaniu porównywano stosowanie klarytromycyny i placebo. Chociaż badanie trwało 5 tygodni, uwzględniliśmy tylko informacje z pierwszych 2 tygodni badania. Badanie zostało sfinansowane przez fundację American Academy of Sleep Medicine, która jest organizacją charytatywną.

Kluczowe wyniki
Stosowanie modafinilu zmniejsza senność i poprawia zdolność do utrzymania przytomności podczas badań w laboratorium snu. Prawdopodobnie zmniejsza też ogólne nasilenie hipersomnii idiopatycznej, uczucie wyczerpania i poprawia wydajność w ciągu dnia. Modafinil może powodować bóle głowy oraz objawy żołądkowe, takie jak na przykład nudności.

Nie ma pewności, czy klarytromycyna pomaga w leczeniu senności doskwierającej pacjentom w ciągu dnia lub innych objawów hipersomnii idiopatycznej. Na podstawie informacji zawartych w tym przeglądzie nie można stwierdzić, czy istnieje różnica pod względem ryzyka działań niepożądanych w grupach leczonych klarytromycyną i placebo.

Jakość danych naukowych
Oceniliśmy ogólną jakość danych naukowych w 3 badaniach jako wysoką do niskiej, w zależności od ocenianego wyniku i badanego leku. Wszystkie badania zostały przeprowadzone poprawnie. Badania te były małe. Znaleźliśmy bardzo niewiele badań, w których oceniano leczenie farmakologiczne hipersomnii idiopatycznej. Potrzeba więcej badań, zanim będziemy mogli określić, które leki są najlepsze w leczeniu osób cierpiących na to schorzenie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Lesz Anna Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information