Losigamon jako leczenie uzupełniające padaczki ogniskowej

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Niniejszy przegląd jest aktualizacją poprzednio opublikowanego przeglądu w Cochrane Database of Systematic Reviews (2015, Issue 12) pt. "Leczenie uzupełniające losigamonem w padaczce ogniskowej". Dokonaliśmy przeglądu danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa losigamonu (lek niedostępny w Polsce; przyp.tłum.) stosowanego jako leczenie uzupełniające padaczki ogniskowej. Odnaleźliśmy dwa badania.

Wprowadzenie

Padaczka to częsta choroba neurologiczna, która dotyka około 50 milionów osób na całym świecie; blisko u jednej trzeciej z nich leczenie jednym lekiem przeciwdrgawkowym nie pozwala na wystarczającą kontrolę objawów i często wymagają oni stosowania dwóch lub większej liczby leków (leczenie uzupełniające). W ostatnich latach badano wiele nowych leków przeciwdrgawkowych w terapii uzupełniającej padaczki częściowej, a losigamon jest jednym z nich. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy leczenie losigamonem jest skuteczne i bezpieczne u pacjentów z padaczką ogniskową.

Charakterystyka badania

Dane naukowe są aktualne do lutego 2017 r. Odnaleźliśmy dwa badania oceniające losigamon w leczeniu uzupełniającym padaczki ogniskowej, w których łącznie uczestniczyło 467 pacjentów w wieku powyżej 18 lat. W obydwu badaniach oceniano podawanie losigamonu w dawce 1200 lub 1500 mg/dobę jako leczenie uzupełniające padaczki ogniskowej.

Główne wyniki

Wyniki niniejszego przeglądu wykazały, że u pacjentów przyjmujących losigamon jako leczenie uzupełniające było większe prawdopodobieństwo redukcji napadów drgawkowych o 50% lub więcej w krótkiej obserwacji. Jednak w grupie leczonej więcej osób odstawiło lek z powodu działań niepożądanych niż w grupie placebo. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanym związanymi z przyjmowaniem losigamonu były zawroty głowy.

Jakość danych naukowych

Pod względem metodologicznym jakość jednego badania została oceniona jako dobra, natomiast jakość drugiego była niejasna. Ogólna jakość danych naukowych ocnianych punktów końcowych została oceniona jako umiarkowana.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Share/Save