Na ile skuteczne są strategie poprawy współpracy między pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej?

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem tego przeglądu była ocena, czy metody poprawiające współpracę międzybranżową (pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej działają razem) rzeczywiście mogą pozytywnie wpłynąć na jakość opieki świadczonej pacjentom. Badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie odpowiadające badania w celu odpowiedzi na to pytanie i zidentyfikowali 9 badań, w których wzięło udział łącznie 5540 uczestników.

Główne wnioski

Metody, których celem jest poprawa współpracy między pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej mogą przynieść niewielką poprawę w zakresie stanu zdrowia pacjenta, przestrzegania zaleceń medycznych i korzystania z zasobów służby zdrowia. Z powodu braku jednoznacznych dowodów nie jesteśmy pewni, czy metody te rzeczywiście poprawiły jakość i ciągłość opieki zdrowotnej oraz współpracę między pracownikami służby zdrowia.

Co oceniano w przeglądzie?

Zbadano, w jakim stopniu współpraca pracowników służby zdrowia i opieki społecznej wpływa na jakość zapewnianej przez nich opieki. Trudności w komunikacji między pracownikami mogą prowadzić do problemów w opiece nad pacjentami. Strategie współpracy międzybranżowej, oparte na praktykach prowadzonych w środowisku medycznym, mają usprawnić kontakt i współpracę między pracownikami dwóch lub więcej różnych gałęzi służby zdrowia. W tym przeglądzie oceniono różne strategie poprawy współpracy międzybranżowej, porównując je z tradycyjną opieką lub metodami alternatywnymi, żeby ocenić, czy wpływa to na poprawę współpracy lub poziom opieki nad pacjentami.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Autorzy przeglądu odnaleźli 9 istotnych badań, które przeprowadzono w warunkach podstawowej, specjalistycznej i wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej, a także w placówkach opieki społecznej. Wszystkie badania przeprowadzono w krajach o wysokich dochodach (Australia, Belgia, Szwecja, Wielka Brytana i Stany Zjednoczone), trwały one do 12 miesięcy. Większość badań przeprowadzono prawidłowo, chociaż w niektórych odnotowano duży odsetek uczestników, którzy zrezygnowali z udziału w badaniu. W badaniach oceniano różne metody współpracy międzybranżowej, a dokładniej prowadzone przez osobę z zewnątrz aktywności międzybranżowe (jak np. zajęcia z wspólnego planowania i dyskusji prowadzone przez osobę, która nie należy do grupy/zespołu), wspólne obchody, spotkania oraz tworzenie list kontrolnych.

Zajęcia międzybranżowe prowadzone przez osoby z zewnątrz mogą nieznacznie poprawić stan funkcjonalny pacjenta oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich, a także usprawnić korzystanie z zasobów opieki zdrowotnej. Nie jesteśmy pewni, czy zajęcia międzybranżowe prowadzone przez osoby z zewnątrz w sposób odczuwalny dla pacjenta poprawiają jakość opieki, jej ciągłość oraz współpracę między pracownikami. Wspólne obchody i tworzenie list kontrolnych mogą nieznacznie poprawić wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej. Spotkania międzybranżowe mogą nieznacznie poprawić przestrzeganie zalecanych praktyk oraz wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej.

Konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań, również takich, w których zostaną ocenione działania na większą skalę, aby lepiej zrozumieć zakres możliwych działań i ich efektywność, sprawdzić jak wpływają na współpracę międzybranżową, czy prowadzą do zmian oraz poprawy wyników opieki zdrowotnej oraz w jakich warunkach tego typu działania są najbardziej skuteczne.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do listopada 2015 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrian Kosiorek Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information