Podawanie melatoniny kobietom ciężarnym w celu ochrony prawidłowego rozwoju mózgu dzieci oraz poprawy długoterminowych wyników u dzieci

Jaki jest cel?

Mózg dziecka rozwijający się w okresie ciąży jest podatny na uszkodzenia. Wiele czynników może zwiększać ryzyko uszkodzeń rozwijającego się mózgu zarówno u wcześniaków (urodzonych przed 37 tygodniem ciąży) jak i dzieci urodzonych o czasie (po 37 tygodniu ciąży). Uszkodzenia te mogą być przyczyną zgonu dziecka lub jeśli dziecko przeżyje to innych problemów zdrowotnych przez całe życie, takich jak zaburzenia słuchu, widzenia oraz mowy, drgawki, upośledzenie intelektualne oraz zaburzenia motoryczne włącznie z porażeniem mózgowym, które jest najczęstszą fizyczną niesprawnością w okresie dzieciństwa. Wcześniactwo, mała masa ciała w stosunku do wieku ciążowego lub mała masa urodzeniowa, nieprawidłowości w budowie lub funkcjonowaniu łożyska (narząd łączący płód ze ścianą macicy), zakażenia macicy oraz niedotlenienie płodu spowodowane zbyt długim brakiem dopływu tlenu do dziecka, mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia mózgu, porażenia mózgowego i współwystępujących zaburzeń lub niesprawności.

Melatonina to niewielki hormon, który zazwyczaj wydzielany jet przez szyszynkę (mały gruczoł w mózgu) w nocy. Melatonina pomaga regulować cykl snu i czuwania, jest przeciwutleniaczem (chroni komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki) oraz współdziała z układem odpornościowym (układ i procesy w organizmie, które chronią przed chorobami).

Co jest istotne?

Istnieje prawdopodobieństwo, że melatonina podawana matce w okresie ciąży może chronić mózg jej dziecka. Wyniki badań na zwierzętach obejmujących myszy, szczury i owce, sugerują, że melatonina podawana w okresie ciąży może chronić przed uszkodzeniami rozwijający się mózg płodu.

Jakie dane odnaleźliśmy?

Nie odnaleziono żadnych ukończonych badań klinicznych z randomizacją, które oceniałyby podawanie melatoniny matkom w okresie ciąży w celu ochrony mózgu dziecka. Zidentyfikowano jedno badanie w toku (zaplanowana liczba kobiet uczestniczących w badaniu - 60). Badanie to ma na celu ocenę jaka dawka melatoniny podawana matkom zagrożonym bardzo wczesnym porodem (przed 28 tygodniem ciąży) może zmniejszać uszkodzenia mózgu u dzieci.

Co to oznacza?

Dalsze badania są niezbędne w celu ustalenia, czy melatonina podawana matkom w ciąży może chronić mózg dziecka przed uszkodzeniem. Dzieci w takich badaniach powinny być obserwowane przez długi okres czasu, dzięki czemu będzie można monitorować wpływ melatoniny na rozwój dziecka, włącznie z upośledzeniem lub niesprawnością taką jak porażenie mózgowe.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information