Ocena zdolności do kierowania pojazdami, w celu utrzymania mobilności i bezpieczeństwa, wśród kierowców z otępieniem

Zwiększa się odsetek osób starszych na świecie, a co za tym idzie wzrasta liczba starszych kierowców. Starsi ludzie często są zależni od prywatnych pojazdów mechanicznych, które pozwalają im sprostać potrzebom związanym z przemieszczaniem się. Ocena zdolności starszych kierowców z zaburzeniami poznawczymi staje się więc coraz ważniejsza. Dokonaliśmy przeglądu literatury na temat oceny zdolności do prowadzenia pojazdów wśród osób z otępieniem, z dwóch powodów. Po pierwsze, chcieliśmy sprawdzić, czy taka ocena pomaga ludziom z otępieniem i dobrymi umiejętnościami jazdy kontynuować tę aktywność. Po drugie, chcieliśmy dowiedzieć się, czy ocena była przydatna w zapobieganiu wypadkom drogowym.

Chociaż wielu autorów badało umiejętności prowadzenia pojazdów, neuropsychologiczną wydajność i zachowania podczas jazdy kierowców z otępieniem, okazało się, że w żadnym z badań nie przydzielano kierowców losowo do grup, aby ocenić te wyniki prospektywnie po badaniu. Wskazuje to na konieczność zachowania ostrożności w stosowaniu wyników z badań na temat oceny prowadzenia pojazdów w praktyce klinicznej, gdyż dotychczas nie wykazano korzyści w badaniu prospektywnym. Wskazuje to również na potrzebę prospektywnego badania nowych i istniejących modeli oceniania kierowców, aby zachować mobilność i jednocześnie zminimalizować liczbę wypadków drogowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information